Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

indholdsfortegnelse

Forside: Plakaten fra den første Punk-rockfestival 1976

3 Populærmusikken og DMT

4 Morten Levy om punkmusik 16 Pop, beat og rock i Danmark

1957-77 26 Gorm Valentin har fanget

lytterne. 30 Jan W. Morthenson angriber

rockmusikken

33 New Wave og Avantgarde 35 Punkæstetisk ordbog 38 Avantgarde og New Wave 40 Albumblad med punkmusik

44 Per Nørgård har læst en Beat-lesbiografi

45 Ivan Hansen på populærmusikkongres

48 Debat

53 Dansk Tonekunstnerforening

53 Rettelser

54 til sidst Register

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Arsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Årsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. l 1981/82 f) j 56. årgang Olfll

Løssalg: kr. 20,00