Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 01 - side 59-59

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

indholdsfortegnelse

Forside: Tegning af Aake Nystedt

59 Leder

60 En dag i elektronmusikstudiet med Pär Lindgren

63 Lad os få et elektronmusikstudie

i Danmark! 72 Gunner Møller Pedersen syner

skeletterne i skabet 81 Jan W. Morthenson: Æstetiske

dilemmaer i elektronisk musik 88 Albumblad ved Tage Nielsen 90 Rapporter om elektronmusik 92 Bøger

98 Mindeord: Flemming Weis

99 Plader - Poul Borum lytter til ny dansk musik

101 Debat

102 Dansk Tonekunstnerforening

102 ... til sidst

103 Rettelser

DMT nr. 3 kommer i december med et portræt af Hermann D. Koppel blandt andet.

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Àrsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 2 1981/82 i 4

56. årgang O Hil

Løssalg: kr. 20,00