Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 01 - side 53-54

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Sæson 1981-82

Dansk Tonekunstnerforening indleder sæson 1981-82 med et møde i Århus Onsdag d. 9. sept. kl. 15-17 på Århus Musikkonservatorium i forbindelse med Århus festuge. Emnet bliver »Export af dansk musik« og indledes af formanden for Folketingets finansudvalg Kristian Albertsen, forretningsfører Kjeld Hansen (Arte) og forretningsfører Arnvid Meyer (Det danske Jazzcenter).

De øvrige møder er planlagt således: Onsdag 25. nov. kl. 16-18. Det kgl. danske Musikkoncervatorium. »Musik i en arbejdslighedstid«. Indledere: Arbejdsminister Svend Auken, forbundsformand Kurt Pedersen (Dansk Musikerforbund), programmedarbejder E-rik Moseholm (Danmarks Radio). Onsdag 2. febr. kl. 15-16. Det kgl danske Musikkonservatorium. Generalforsamling. Kl. 16-18. »Hvem komponerer I for?« Indledere: Repræsentanter for den europæiske koncerttradition, rytmisk musik og populærmusikken. Dette møde erstattes måske af 3 medlemsaftener.

Onsdag 10. marts kl. 16-18. Det kgl. danske Musikkonservatorium. »Er konservatoriernes studietilbud i overensstemmelse med musiklivets behov?« Indledere: Rektor Anne Karin Høgenhaven, administrator Torben Wiskum og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Musikerforbund Bjørn Aistrup. Waldemar Wolsing

DMT nr. 6 maj 1981

Ny musik som eksperiment og alternativ:

s. 267, sp. 2: To hovedtendenser skal behandleside-udelukkende... ret-tes til: »To hovedtendenser skal behandles i detaljer i de næste kapitler. I det hele taget...

s. 269, billedtekst - Bertha er ikke havnet på husets kopimaskine, Bertha er navnet...

Poul Borum skriver digt til

Ib Nørholm

s. 280 : overskriften skal være Prisma-tisk

Interview med Tamás Veto

s. 294: Tamás Veto rettes til: Tamás Veto

Leer rettes til: Lear Meier Örthelrettestil: Meyer Oerthel

s. 296: Poulanc rettes til: Poulenc Andreas Mikoras rettes til: An-drás Mikó

s. 297: billedteksten, Vetos gode ven er Michael Gielen, ikke pianisten Emil Gielen.

Den lovede anmeldelse af danske plader og Supplementet til Danske plader 1960-80 kommer i næste nummer af DMT.

DMT præsenterer en »walk-nan« - den nyeste af underholdnings-industriens opfindelser.

Intet lydsvineri - til forskel fra dem med transistorradio er man helt alene med sin lyd, - men hvad er det egentlig han lytter til?

DMT opfordrer sine læsere til at stille forslag - det mest lammende præmieres med et kassettebånd med musik af DUTs tidligere formand: Ib Nørholm.

Ny dansk musik i live Ib Nørholm på kassette

Fra DUT-koncerten d. 22.3.1981

»Essai Prismatique« (Trio Pro Arte)

»Before Silence« (Søren Barfoed, Ingrid Holck, Henrik Svitzer)

»Stilleliv« (Christine Mår-strand, Ingolf Olsen, Gert Mortensen)

»Frase-Parafrase« (Kirsten Buhl Møller, Kim von Bin-zer, Friedrich Gürtler) 60 min. for 50 kr.

Produktion, distribution:

Samfundet til udgivelse af dansk musik

Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 01-135454.

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 1147 45, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (01)266020. Sekretær: Henning Fangel. Postgiro: 5 00 34 74. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: St. Kongensdagde 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, (telefon tid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.