DMT - 55.årgang

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 01 - side 29-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

55.årgang

1980/81

REDAKTION

Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende) Hans Gefors Ivan Hansen

Annoncer: Skandinavisk Media Information. Kbh. K. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk

Forening,

Dansk komponistforening og Dansk

Tonekunstnerforening

København 1981

DMT register

Komponistportrætter og artikler om enkelte værker

Christensen, Erik: Talløse varianter mellem det enkelte og det komplicerede (Portræt af Finn

Savery) .................................. 15

Hansen, Ivan: Portræt af Bo Holten............ 61

Johnsson, Bengt: Knudåge Riisagers klavermusik 233 Miller, Mina: En kritisk revideret udgave af Carl Nielsens klaverværker, berettigelse, rækkevidde og mål.............................. 55

Miller, Mina: Stil, struktur og fortolkning i Carl

Nielsens klavermusik ...................... 120

Nielsen, Tage: Alban Bergs Lulu .............. 9

Nørgaard, Helmer: Berio på scenen ............ 187

Rasmussen, Karl Aage: Portræt af Svend Nielsen . 107

Ruders, Poul: Ib Nørholm 50 år ............... 163

Siegel, Wayne: Louis Andriessen: De staat

(1972-76) ...............................219

Swing, Raymond: Anti-konsum-musik fra en by i provinsen (Henning Christiansen m.fl.s værk til Koldinghus gendindvielse 1980) :............227

Enkelte perioder og genrer

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Ny musik som eksperiment og alternativ .........................266

Harsløf, Olav: Fascismens musik - fascismens orkester ................................. 115

Mortensen, Gert og Ivan Hansen: Bali og

Danmark ................................ 173

Ruth, Arne: På vej mod en kultkunst. Nazismens musiksyn og Carl Orff......................213

Kvindemusik

Knudsen, Annelise: Kvindeballader............283

Nielsen, Anne Kirstine: Mænd skal bevise, at de KAN, mens vi må MODbevise, at vi IKKE kan 49

Musiklivet i Danmark

Jensen, Jørgen L : Koncertnoter fra efteråret .... 157 Nielsen, Anne Kirstine: Tamas Veto (Interview) . 294 Veng, Per Erik: Koncerter som en kulturel aktivitet (samtale med en dansk sommerkoncert-arrangør) ................................ 5

Viinholt Nielsen, Bendt: Uropførelser af danske værker 1979 .............................. 76

Musikpædagogik

Heerup, Estrid: Musik er ikke nogle noder på et stykke papir .............................. 169

Heerup, Estrid: Musik er ikke nogle noder på et stykke papir 2.............................288

Symposion

Brask, Peter: Fibonacci-rummet, en arbejdsmetode .................................. 190

Hansen, Ivan: At forstå ny musik ............... 146

Nørgård, Per: To poler for musikoplevelse? ..... 80

Schmidt, Birgit: Nutidighed er ikke et kriterium for kvalitet ............................... 148

Rapporter

Fahnøe, Preben: Hvad er en musikpædagog for

en? (Indtryk fra ISME 1980) ................ 31

Helmer Petersen, Mogens: Messe for kor (Stockholm 13.-22. februar) ......................303

Land Olesen, Asta: Det var kaniner, der

begyndte (DUTs børnemusikuge 1980) ....... 148

Milberg Petersen, Poul: ISME 1980 ............ 30

Northcott, Bay an: Brev fra London VI ......... 129

Northcott, Bay an: Brev fra London VII.........300

Pape, Andy: UNM 1981 ...................... 194

Rovsing Olsen, Miriam: Brev fra Paris.......... 39

Rovsing Olsen, Miriam: Festivalen i Metz....... 195

Rovsing Olsen, Miriam: Et tilbageblik på Igor

Stravinsky (Festival d'Automne, Paris 1980) .. 250 Veng, Per Erik: Ny musik i traditionens tegn. Warszawa efterår 1980 ..................... 133

Debat. Læserbreve

Anders, Peter: Et ukvalificeret angreb .......... 28

Andersen, Mogens: Noget om radiotransmissioner 246

Benn, Kirsten: At lytte til ny musik............. 105

Ellegaard, Mogens: Svar på læserbrev (DMT arg.

54) ...................................... 25

Falck, Jørgen: Pamflet ....................... 199

Grøn, Chr. Ancher: UNM 81 - solidaritet og

forbrødring...............................244

Harsløf, Olav: Kunsten at arve musikken .......242

Herbøl, Torben: Alexander Stoffregen om Carl

Nielsens Chaconne for klaver ...............200

Miller, Mina: Interpretens frihed og udgiverens

ansvarsbyrde .............................201

Siegler, Gregor: Lille harmonika-forening i kamp

mod verdensomspændende udvikling......... 26

Wenzel Andreasen, Mogens: Hold da helt op!___198

Zeuthen, Morten: Fascistisk musik - muskalsk fascisme? ................................ 198

Klip

Anderberg, Bengt: Jorden er ved at gå under .... 96 Plenum - klip fra kulturdebatten ..............240

Værkfortegnelser

Bo Holten.................................. 75

Svend Nielsen .............................. 108

Ib Nørholm ................................ 166

Finn Savery ................................ 22

Albumblade

Holten, Bo: Bølge og Hak for kor.............. 70

Nielsen, Svend: Barcarole for klaver ........... 112

Nørholm, Ib: Essai prismatique op. 77..........281

Bøger

Nyt fra forlagene ............................ 42

Hansen, Ivan: Rocklitteratur-udlandet ........202

Hansen, Ivan: Rocklitteratur- indlandet .......308

Schepelern, Peter: Nye bøger om filmmusik ..... 140

Bahro, Rudolf: Tidens store fuga (Hans Gefors) . 36 Bartok, Bela: The Hungarian Folk Song (Vagn

Holmboe)................................252

Bonde, Lars Ole: Kunsten og revolutionen

(A. Grisemarc-Fougère) ................... 85

Dahlhaus, Carl: Schönberg und andere (1978)

(Peter Brask) .............................307

Dick, Robert: The other flute. A performance

manual (Søren Barfoed).................... 143

Heerup, Estrid: Musikken - en del af barnet

(Jette Tikjøb)............................. 88

Hofmann, Wolfgang: Goldener Schnitt und Komposition (1973) (Per Nørgård) ...............251

Håndbog i musikbiblioteksarbejde (Bendt

Viinholt Nielsen).......................... 92

Korsang i Danmark II (Ivan Hansen)........... 93

Mahler, Gustav: Briefe 1879-1911 og Selected

letters of Gustav Mahler (Bo Rasmussen)..... 86

Music, Room, Acoustics (1977) og Vår Hörsei

och Musiken (1979) (Finn Egeland Hansen) ... 141

Nordenfelt-Åberg, Eva: At spela cembalo - en

elementar handbok (Jesper Bøje Christensen) . 38

Die neue Musik und die Tradition (1978) (Ivan Hansen) ................................. 93

Otterbach, Friedemann: Geschichte der europäischen Tanzmusik (1979) (Jørgen Schou Pedersen) .................................252

Overgaard, Kjeld Søren og Finn Roar: Træk af den vestlige verdens musik (Helmer Nørgaard) 91

Pauli Jensen, Jørgen: Musikkens psykologi og

sociologi (Svend Aaquist Johansen) ..........306

Plantinga, Leon: Clementi. His life and Music

(1977) (Carsten E. Hatting)................. 142

Reimers, Lennart (ed.): Kreativ musikundervisning (1977) (Mads Thranholm) .............. 89

Rørbech, Lone: Stemmebrugslære (Bodil

Christensen).............................. 88

Schneider, Reinhard: Semiotik der Musik (1980) (Mogens Andersen) ....................... 137

Tarasti, Eero: Myth and Music (1979) (Mogens Andersen) ............................... 84

Noder

Nyt fra forlagene ............................ 42

Information om noder ved Erik Højsgaard,

Erik Bjørn Lund og Hans Gefors .........94, 206

Plader

Holm, Sven: Musikalsk bunkebryllup .......... 33

Hansen, Ivan: Ny musik på plade - en oversigt . 83 Hansen, Ivan: Ny musik på plade - oktober/

november ................................ 145

Hansen, Ivan: Ny dansk musik på plade 1960-1980 253

Tidsskrifter

Tidsskriftrevy ved Nana Schiødt og Ivan

Hansen.......................97,143, 258, 310

Meddelelser og diverse

Borum, Poul:Pusmatisk(digttillb Nørholm22.3.

1981) ....................................280

Dansk Tonekunstner Forening, mødereferater,

etc..............................207,259,311

DUT koncerter efterår 1980 .................. 41

Musiknytår/UNM 1981 (program) ............. 150