Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 02 - side 107-107

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

indholdsfortegnelse

Forside: Hans Abrahamsen

107 Carl Nielsen anbefaler den unge Hr. Herman Koppel

108 Niels Holger Petersen: Avantgarden i kirken

114 Jørgen Falck interviewer

Herman D. Koppel 120 Gunnar Heerup om Koppels

Macbeth

122 Albumblade

123 Koppels værkliste

126 Krønike af Jørgen J. Jensen 134 Symposion om Abrahamsen 139 Rapport fra New Music

America 1981 145 Bøger: Bo Holten anmelder

Skrjabin 151 Plader

153 Tidsskriftrevy

154 Dansk tonekunstnerforening Midtersiderne: Uropførelsesliste

v. Bendt Viinholt Nielsen

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Årsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 3 1981/82 56. årgang Løssalg: kr. 20,00

dmt