Nye bøger

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 02 - side 998-98

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

The operas of Alban Berg - Vol. I Wozzeck (George Perle - Berkeley University of California Press 1980, 231 s.)

Schoenberg Remembered - Diaries and Recollections 1938-1976 (Dika Newlin - N.Y. Pengragon Press 1980, 369 s.)

Recordings of traditional music of Bali and Lombok (Andrew Tooth - Soc. of Ethnumusicology 1980, 243 s.) Hans Pfitzner ... Weltbild und Werk (Bernhard Adamy - Tützing, H. Schneider 1980, 457 s.) Der Beitrag Olivier Messians zur Orgelmusik der 20. Jahrhundert (Karin Ernst - Freiburg Hochschulverlag 1980, 367 s.)

Zwischen trope und 12-tonspiel (Johann Sengstschmid - Regensburg, Gustav Bosse 1980, 144 s.) J.S. Bach, the modern composer (Augusta Rubin - Crescendo Publ. Comp. N.Y., 1976-77)

Wagners Music Dramas (Carl Dahl-haus - Cambridge University Press 1979)

The Music of Benjamin Britten (Peter Evans - Dent, 1979, 564 s.) Peter Maxwell Davies - Studies from 2 decades (Stephen Pruslin ed. - Boosey & Hawkes 1979, 102 s.) Beyond Schenkerism (Eugene Mar-mour - University of Chigaco Press 1977, 238 s.)

Dictionary of musical Morphology (S. Lev arie & Ernst Levy - Henry ville, Institute of Med. Mus. 1980, 384 s.) Dhrupada: A study of its Origin, Historical Development, Structure and Present State (Indurama Srivastava -Mortilal Benarsidass Delhi 1980, 151 Lutoslawski and his Music (Steven Stu-cky- Cambridge Univrsity Press 1981, 252 s.)

Kontrast als musikästhetische Kategorie (Siegfried Bimberg - Neue Musik/ Fentone Berlin 1981, 266 s.) Music and Aesthetics in 18 and early 19 century music (Peter le Huray & James Day - Cambridge Readings in the Litterature of Music, C.U. Press 1981, 597 s.)

Brahms und Bruckner (Constantin Flows - Breitkopf & Härtel 1980, 248 s.)

Purcell (J.a. Westrup - Dent London 1980, 325 s.)

Music in India - the Classical Tradi tion (Bonnie C. Wade - Prentice Hall, 252 s.)

After the Wake - an essay on the Contemporary Avantgarde (Christof er Butler - Oxford University Press 1980, 177 s.)

The Music of Alexander Goehr (Bayan Northcott - Schott, London 1980, 117s.)

Empty Words - Writings 73-'78 (John Cage - Marion Boyars London 1980, 187 s.)

The Letters of Claudio Monteverdi (Dennis Stephens ed. - Faber, London 1980, 443 s.)

Contemporary Views on Musical Style and Aesthetics (Jan L. Broeckx - Metropolis/Peter Antverp 1979, 163 s.) Kurt Weill in Europe (Kim Ko walke -UMÍ Research Press Michigan 1979, 589 s.)

Bach and the Dance of God (Wilfrid Meilers - Faber London 1980, 324 s.) The Concise Oxford Dictionary of Music (Michael Kennedy ed. - Oxford University Press 1980, 724 s.) The New Groove Dictionary of Music and Musicians (Stanley Sadie ed. - 20 bind)

Mindeord

Flemming Weis (1898-1981)

I Politiken 3. okt. 1981 skrev Merete og Mogens Winkel Holm følgende mindeord om komponisten og musikanmelderen Flemming Weis. Det er svært for mange mennesker at blive gamle. Måske især for mange mænd. Længslen huserer endnu i kroppen, men hvad var det man længtes efter? Nysger-righedens ressourcer svinder ind: Der er intet nyt under solen, det er bittert. Og se så, hvad jeg har tilbage: Et stadig mere indskrumpet revir. Sådan var det slet, slet ikke for komponisten Flemming Weis. Snarere var det omvendt. Han var en mild mand. Han vil blive husket af musiklivets umådeligt mange mennesker som fundamentalt elskelig. Dog var han ikke kun det, han var tillige uhyre præcis og aldeles usentimental. Han var dybt alvorlig både iagttagende og deltagende, med en næsten tjekovsk, robust humor og en helt uforvirret sund handlekraft. Og det endda indtil det allersidste, hvadenten det gjaldt om at skrive om musikken i avisen, at ordne det altsammen for komponisterne i deres forskellige organisationer (og her var han jo med i flere generationer) eller det gjaldt om at komponere. Hele tiden komponere, hele tiden ny værker. Han elskede skabelsesprocesserne. Indtil for nylig, meget nylig, snakkede vi om det hele. Om hans elskede sommerfugle. Om yndige piger. Om hans have. Om hans rustne slåmaskine, der var så skidt for hjertet. Om renskrift af partituret til hans nyeste værk. Om aflivning af kattekillinger. Om løbetid, om bær-tid, om fiskenes legetid, om fuglenes træktid, om musikkens tid (og form, som netop han, på sin uopstyltede vis, vidste så meget om), om alder og levetid, om svampetid. I Charlottenlund Skov, fortalte han, havde han netop fundet den sjældne Blomkålssvamp. Vi fik en skitse af findestedet på en serviet. Han blev 83 år, det er meget. Han skulle jo dø, det er naturens gang, alt har sin tid. Det ved vi. Godt at netop han så relativt hurtigt fik fred. For netop denne milde og klarttænkende mand huskede bestandig og aldeles lyslevende sine længslers retning. For ham var nysgerrighedens ressourcer slet, slet ikke svundet ind. For ham gjaldt begrebet revir overhovedet ikke.

Han var lyslevende indtil han døde. Vi vil skynde os ud og finde den Blomkåls-svamp efter hans skitse.