Rettelse

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 02 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DMT nr. 1 1981/82

Om stil hos Brats & Punks:

s. 8, sp. 1: ... Fis-dur og Edur-tre-klange til at optræde helt selvfølgeligt i D-dur rettes til: »E-dur og D-dur-treklange til at optræde * helt selvfølgeligt i C-dur. s. 8, sp. 3: Den engelske punkgruppe »Sire« rettes til: Wire. s. 8. sp. 3 »... ad the menemy shell« rettes til: »... as the enemy shell«, s. 15. sp. 2: Pantalon rettes til: pentaton

Albumblad s. 41, sp. 3: underskriften skal være

Morten Levy ... til sidst

DMT præsenterer en »walknan« rettes til: DMT præsenterer en »walkman«

Dansk Tonekunstnerforening: Vi beklager at mødet den 28. oktober på Det kgl. danske musikkonservatorium faldt ud.

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01)114745, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT-Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Henning Fangel. Postgiro: 5 00 34 74. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: St. Kongensdagde 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, (telefon tid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.