Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 03 - side 159-159

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

indholdsfortegnelse

Forside af Bent Lorentzen

158 Bent Lorentzen om den polske musik

160 N.V. Bentzon sætter focus på Syberg

170 Teddy Brunius fortæller om musikæstetik

177 Babyloniske tilstande ser Bent-Erik Rasmussen i musiklivet

186 Danske plader ved Niels Rosing-Schou

189 Bog om Alban Berg: Jan Maegaard

190 Tidsskrifter - Rettelser

191 Dansk Tonekunstner Forening

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Ârsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Årsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 4 1981/82 56. årgang Løssalg: kr. 20,00

dmt

Årgang 56/1981-1982, nr. 03