Tidsskrifter

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 03 - side 153-153

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

The Musical Quarterly 1931/3. Frederick Neumann The overdotting syndrome: anatomy of a delusion (med mange eksempler vises det, at man gennem tiderne har været tilbøjelig til at »overpunktere« punkterede noder, hvilket forvrider musikken). / Charlotte E. Erwin Richard Strauss's presketch planning for Ariadne auf Naxox. / Terence J. O1 Grady Aesthetic value in indeterminate music. (Cage citeres: ""The wisest thing to do is to open one's years immediately and hear a sound suddenly before one's thinking has a chance to turn into something logical, abstract or symbolical"")- / James Walker Mussorsky's »Sunless Cyckle« in Russian criticism: Focus of controversy. / Barbara Tur chin Schumann's conversion to vocal music: a reconsideration. (Det undersøges hvorfor Schumann i 1840 gav sig til at komponere sange, hvad han hidtil havde ringeag-tet). / Rudy Schakelf ord A Luigi Dalla-piccola chronology (1904-1945). (I venstre spalte en biografi, over for denne dokumentation i form af breve etc.). Journal of Jazz Studies 1979/1. Steven Strunk The harmony of early bob: a layered approach (en mængde analyser af melodier og deres harmonier). / Joshua Berrett Alan Lomax: Some reconsiderations. / James M. Donan Errol Garner: A discography update (disco-grafi med fyldig introduktion). / Laurn-ce O. Koch Kentonia: a brief view in perspective (om The Kenton band + udvalgt diskografi). / Ann Samson Ya-ma Merriarrts legacy: A holistic approach to African music). Musica 1981/2 Alexander L. Suder Was heißt hier »Privatmusiklehrer«. / Sigrid Abel Struth Das Berufsbewußtsein des Musiklehrers oder Wohl und Wehe der Kestenberg-Reform. / Otto Rausch Vernachlässigte Inhalte des Privatmusikunterrichts. / Hans-Dieter Resch Privatmusik - und Musikschullehrer: Probleme bei der gemeinsame Ausbildung in der Musikhochschulen. / Michael Roske Der private Klavierlehrer im 19. Jahrhundert: Professionalisierung und Deprofessionalisierung. / Günther Wagner: Klavierschule im historischen Bezug.

Musica 1981/3 Heinrich W. Schwab Kunstlied. Krise einer Gattung. / Albert Reimann Krise des Liedes? Zum Lied im 20. Jahrhundert. / Helga de la Motte-Haber »Es flüstern und sprechen die Blumen ...« Zum Widerspruch zwischen Lied als romantischer Kategorie und musikalischen Gattun. / Albrecht Grebel Franz Liszt: »Die drei Zigeuner«. Ein Beitrag zum Balladenschaffen im 19. Jahrhundert. / Theo Hirsbrunner Othmar Schoeck: Zwischen Romantik und Moderne. / Jürgen Libbert Lieder und Gesänge Mit Gitarre. Ein Plädoyer für eine künstlerische Alternative.

Musica 1981/4 Clemens Kühn (Lederartikel:) Ist komponieren lehrbar? Günter Bialas ist komponieren lehrbar? / Diether de la Motte ... und bekommt es auch noch bezahlt? / Alfred Mann Ist Komponieren lehrbar? Zur klassischen Fugenlehre. / Martin Christoph Redel Erfahrungen mit »Jugend komponiert«. / Margrit Küntzel-Hansen »Ich hab'ne Melodie im Bauch« (om børn, der komponerer). / Interview med forskellige komponister, der skal svare på spørgsmålet:Ist komponieren lehrbar/ lernbar? I tidsskriftet MUSICA er der i hvert nummer anmeldelser af operaopførelser og koncerter i Tyskland, omtaler af musikvidenskabelige- og andr symposier i hele verden, et afsnit med musikpædagogik, anmeldelser af bøger, noder og plader, og en rubrik for komponist-jubilæer og andet aktuelt. The Musical Times 1981/sept. Harold E. Samuel A German musician (J. S. Cousser) comes to London in 1704 (regler for, hvordan en musiker burde opføre sig for at begå sig på den tid). / Olive Baldwin, Thelma Wilson »Who can from joy refrain?«, Purcel Fs birthday song for the Duke of Gloucester. / Victor A. Perch Music circulating libraries ( i begyndelsen af det 19. årh.) RILM ABSTRACTS X/4. (Resumeer af musiklitteratur, der ikker er kommet med i RILM-tidsskriftet 1967-1976. I alt 9378 titler er med. Især er der taget hensyn til musikteknologi, som i de første år ikke var så godt repræsenteret. Emneindekset for dette digre bind kommer i det 5-års kumulative index, som snart bliver publiceret. Her er kun forfatterindeks med.). Acta Musicologica 1981/1. Maria Rika Maniâtes Musicology in Canada 1963-1979. / Thomas J. Mathiesen New Fragments of ancient Greek music. / Heinrich Husmann Zur Harmonik des griechischen Volksliedes. / Sarah Füller Theoretical foundations of early Organum theory (en gennemgang af tidlige latinske, musikteoretiske skrifter). Jan W. Herlinger A fifteenth-century Italian compilation of music theory (fundet i »Manuskript II 785 i Bibliothèque Royal, Bruxelles). / Graham Dixon Progressive tendencies in the Roman motet during the early seventeenth century (Agazzari, Cifra, Anerio, Na-nino a.o.). / Peter Ryom La situation actuelle de la musicologie Vivaldienne. Fontes 1981/1. Barry S. Brook New directions in music documentation: phantasy and reality. / Referater og foredrag fra alle AIBM's møder under kongressen i Cambridge 1980, bl.a. Mary Frances A. Hoban Continuing education: preparing for the twenty first century with Special Libraries Association's continuing program (om den efteruddannelse der gives, og skal gives i Amerika til bibliotekarer ved specialbiblioteker, deriblandt musikbiblioteker). / Programme collections and their organisation. A symposium: Joachim Jaenecke Aufbewahrung und Er-schliessung einer Programm-Sammlung. / Simone Wallon La collection de programmes du département de la musique de la Bibliothèque Nationale de Paris. / Ruth Watanabe Concert programs in the Sibley Music Library, Rochester, New York. / Susan Sommer The treatment of programs at The New York Public Library.