Uropførelser af danske værker 1980

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 03 - side 130-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Meddelt af Bendt Viinholt Nielsen

Forerindring

Uropførelseslisten bygger i år, som i de nærmest forudgående år, på meddelelser direkte fra medlemmer af Dansk Komponistforening og på oplysninger, der med stor velvil lighed stilles til min rådighed af KODA, samt på mere spredte og tilfældige informationer, der kommer mig i hænde, mundtligt overbragt eller gennem dagspresse, koncert-og radioprogrammer.

Det kan ikke undgås at resultatet bliver uensartet, da detaljer om værker og opførelser alligevel kommer til at mangle, men for fyldige oplysninger om de enkelte værker kan jeg takke de mange komponister, der har reflekteret på det årlige spørgeskema. Kommer fortegnelsen langt i retning af den tilstræbte fuldstændighed for kompositions-musikkens vedkommende kan jeg herfor takke de data, jeg modtager fra KODA. KODA har ligeledes opgivet fødselsår på en del komponister, der ikke er medlemmer af Dansk Komponistforening, og som jeg derfor ikke så let kommer i forbindelse med. Fra disse komponister vil jeg - såfremt de læser disse linjer - derfor være yderst taknemmelig for en henvendelse via DMTs redaktion, således at jeg også til dem kan sende spørgeskemaet ud næste gang (efter nyt-år).

Og naturligvis er enhver korrektion eller tilføjelse til fortegnelsen for 1980 velkommen!

Rettelser til Uropførelseslisten 1979 (DMT nr. 2 November 1980)

Desværre optræder der nogle meningfor-styrrende trykfejl i sidste års fortegnelse. Desuden optræder et par misforståelser: Hans Abrahamsen. Aria er for fl, vel, harpe og slagtøj.

Erling D. Bjerno. Conatus nr. 2 op. 131 varer 5 min. - Dagtanker uropførtes 198C (jfr. dette års fortegnelse). Pelle G udmundsen-Holmgreen. Trio, janit-sharen hedder Gert Mortensen. Mogens Winkel Holm. Hakon Jarls død ur-opførtes 23.11.1979 i Radioteatret. Erik Jørgensen. Fragmenter af Højsangen er den korrekte titel.

Bernhard Lewkovitch. De lamentatione Jeremiae ... varer 17 min. Anne Linnet. Som sand der forsvinder uropførtes i april 1979.

Andy Pape hedder Andy Pape og ikke det, der står!

Bendt Viinholt Nielsen

Abrahamsen, Hans (1952) Puslespil (Geduldspiel) (1979-80) for 10 instrumenter (6')- 7.5. Tivoli (Berlingske Tidendes musikkonkurrence).

Agerlin Petersen, Hans

Tertsløs. 18.6. Stokkemarke kirke.

Alsted, Birgitte (1942) Konkurrence II (1980) for 7 messingblæsere (15'). 25.7. Gammeltorv, København. -Ensemble under ledelse af komponisten.

Bach, Erik (1946)

Farlige drømme (1980) for alt solo og orkester (20'). 2.12. Aalborg. - Annelise Har-ritsø, Aalborg Byorkester, dir.: Janos Fürst.

Barfoed, Søren (1950) Visioner op. 17. 27.8. Nikolaj Kirke, København.

Bentzon, Niels Viggo (1919) Sinfonia concertante op. 390 (1976) for blæserkvintet og orkester (22'). 11.3. Kastrup. - Den danske Blæserkvintet, Sjællands Symfoniorkester, dir.: Børge Wagner.

In an atmosphere of Italian Futurism op. 430 (1980) for orkester (10'). 22.3. DR.-Radio-underholdningsorkestret, dir.: Palle Mikkelborg.

Det tempererede klaver V op. 428 (1979-80) for klaver. 23.9. Louisiana, Humlebæk. -

Komponisten.

Berg, Gunnar (1909)

Melos (1979) for guitar solo. 13.1. Folketeatrets prøvesal. - Maria Kammerling. Melos U (1979) for orgel. 16.8. Vestervig Kirke. - Jesper Jørgen Jensen. Passacaglia (1948) for orkester (15'). 7.9. Århus. - Århus Byorkester, dir.: Ole Schmidt.

Bergstrøm-Nielsen, Carl (1951) Hvis - så IV og V (1979) for variabel besætning (variabel spilletid). 11.10. Bruxelles. -Gruppen for intuitiv musik (Danmark). O. Hansen, Marakei. Et mini-hørespil om telefonernes verden for bånd (6'). 20.10. DR. -Indtaling: Hanne Lundquist. Taleurskoven (1980) for børnekor (5', variabel). 29.11. Detkgl. danske Musikkonservatorium. - AM'ernes øvelseskor. Udstrålinger (1978) for variabel besætning (variabel spilletid). 6.12. Buffalo, USA. -Contemporary Ensemble, dir.: Jan Williams.

Bisgaard, Lars (1947) Passacaglia »Déjà vu« (1979-80) for orkester (9'). 15.11. Århus Universitet. - Århus Byorkester, dir.: Jorma Panula.

Bjerao, Erling D. (1929) Katedralen og Ave Maria i'rå La pieta op. 152 (1977). 4.6. Ansgars Kirke, Aalborg. Dagtanker (Johs. Buchholtz) (1979) Cyclus for sopran og guitar (13'). 11.8. Struer Gymnasium. - Helle Jensen, Annette Elkjær. Inversus op. 160. 30.11. Nordjysk Musikkonservatorium.

Juleoratorium op.163. 7.12. Ansgars Kirke, Aalborg.

Bjerre, Jens (1903)

Forspil til »Tunge, mørke natteskyer« (1980) for fløjte og orgel. 10.9. Viborg Domkirke. -Johan Bentzon, Richard Sennels. Interludium (1980) for fløjte og orgel. 10.9. Viborg Domkirke. - Johan Bentzon, Richard Sennels.

Borg, Matti (1956)

Symbiose (1979) for kor, kontrabas og slagtøj (14'). 21.11. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Studerende, dir.: Dan Olof Steenlund.

Skiftninger (1980) for mezzosopran og orgel (12'). 30.11. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Kari Hamnöy, Jens Kaas.

Borup-Jørgensen, Axel (1924) Für Gitarre op. 87 (1978-79) for solo guitar (10'). 13.1. Folketeatrets prøveal, København. - Maria Kämmerling. »Sommars minne blott ...«, Vignetter for 6 stemmer og klaver op. 45 (1963) (12', 4 satser af 8). 26.4. Århus (Huset). - Sangstuderende fra Det jyske Musikkonservatorium, Frode Stengaard, dir.: Erik Kaitoft. Favola op. 89 (1979-80) for fløjte og harpe (10'). 3.8. Lerchenborg slot. - Peter og Hi-deko Bondesen.

Carambolage op. 79 (1976-77), ny version 1979-80) for tasteinstrumenter, elguitar og slagtøj (19'). 7.8. Aa kirke, Bornholm. -Erik Kaitoft, Erling Møldrup, Einar Nielsen.

Notenbüchlein op. 82 (1977-79) for sopran-fløjte (8'). 7.8. Aa Kirke, Bornholm. - Elisabeth Selin.

Solo op. 88 (1979-80) for slagtøj (10'). 7.8. Aa Kirke, Bornholm. - Einar Nielsen. Lydmønstre H op. 62 (1971) for 2 talekor (12'). 31.8. Radiohuset. - Musik og Ungdom kor, dir.: Knud-Erik Kengen. Duineser Elegien op. 79 9.11. Det kgl. danske Musikkonservatorium. Morceaux op. 73 (1974) for guitar (6'). 16.11. Helsingør Teater, Århus. - Erling Møldrup.

Partita op. 15 (1953-54) for viola solo (20'). 16.11. Helsingør Teater, Århus. - Hans Stengaard. Sats 1-3 tidligere opført 7.8. i Aa Kirke, Bornholm af Hans Stengaard.

Brask, Peter (1935)

Tema med 10 variationer (9'). 26.10. DR.

Buck, Ole (1945)

Soleil (1980) for sopran og kammerensemble (10'). 26.4. Helsingør Teater, Århus. -Hanne Holten, LYT ensemblet, dir.: Svend Aaquist Johansen.

Chamber Music 1979-80 for strygekvartet og blæserkvintet. 13.6. Esbjerg - Vestjysk Kammerensemble.

Japan (3. sats af Masques, 1969) for 6 janit-sharer. 19.12. Detkgl. danske Musikkonservatorium. - Ensemble, dir.: Bent Lylloff.

Bæk, Erik (1945)

Træer. 10.12. Brandkjærkirken.

Christiansen, Henning (1932) Og den lange dag er forbi op. 121 (1979) for solo cello, blæsere og slagtøj (8'). 15.1. DR. - Lars Holm Johansen, Medlemmer af Ra-diounderholdningsorkestret, dir.: Michael Schønwandt.

Verden er fuld af børn op. 123 (1979). Musik til Aase Schmidts film af samme navn for kammerorkester (27'). Februar. Paladsbiografen, København. - Orkester dir. af Frans Rasmussen.

Alfa og Omega op. 125 (1980). Musik til Sten Kaaløs skuespil for blokfløjte, saxofon, tuba, violin, klaver og moog. 22.3. Århus Teater. - Ensemble, dir.: Fini Høstrup. De Nakskov spillemænd op. 126 (1980) for brass band (6'). 20.4. Nakskov skibsværft (og DR). - Nakskov skibsværfts brass band, dir.: Erik Mortensen.

Danmark var min lærers have op. 130 (Sten Kaalø) (1980) for sang, vi, via, eb, cl og piano (10'). 6.6. TV. -Torkil Demuth, medl. af Sønderjyllands Symfoniorkester. De fem svaner op. 122 (1979) for messingblæserkvintet (13'). 26.8. Københavns Bymuseum. - Københavns Messingblæserkvintet.

Die grosse grüne Zelt-Symphonie (mit Vögeln): ANTI-KONSUMMUSIK op. 133 (1980) for 2 mikrofoner, 2 båndspillere og højttalere (spilletid: 10 dage, daglig fra kl. 11-22). 23.9.-2.10. Düsseldorf (foran Schauspielhaus og Scheibenhaus), Vesttyskland. -Komponisten.

Fjenderne op. 127 (Pablo Neruda) (1980) for blandet kor, klaver og slagtøj (6'). 11.10. Den røde Højskole, Svendborg. - 1. majkoret, Svendborg, dir.: Raymond Swing. KRIG OG FRED _ some birds and some words op. 134 (1980) for solo fløjte og båndoptager (10'). 8.11. Haderslev Museum. -Thomas Jensen.

Grønt mulu musik sjov op. 128 (1980) for brass band, big band, beat band, kammerorkester, symfoniorkester, kor osv., båndoptagere, skuespillere og lyseffekter (50'). 18.11 Koldinghus. - Amatørmusikere, dir.: Frans Rasmussen.

Christiansen, Svend (1954) Rendez-vous (1977-78) for fløjte og guitar (8'). 10.3. Ellevangskirken, Vejlby. - Karl Lewkovitch, Erling Møldrup.

Colding-Jørgensen Henrik (1944) Du som bar vor skyld (1979) for ligestem-migt kor (2. sats, 4'). 10.6. Hundige Kirke. -Kildebrønde sogns pigekor. 1. og 3. sats ur-opført 12.6. 1979.

Boost (1980) for tuba solo. 1.10. Kunstindustrimuseet, København. - Michael Lind. Conglomérat (1980) for 22 instrumenter (for børn). 29.11. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Deltagere i Børnemusikugen, dir.: komponisten.

La Cour, Niels (1944)

Suite solenne (1980) for orgel solo (23').

23.11. Skovshoved Kirke. - Niels Henrik

Nielsen.

Trio (1979) for vi, vel og piano (11'). 30.11.

Det kgl. danske Musikkonservatorium. -

Trio pro arte.

Dahl, Vivian (1938)

5 sange 21.9. Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Elkjær Petersen, Peter (1957)

Missa in simplicitate 6.8. Haarby kirke.

Salt og lys. 19.11. Bolbro kirke.

Fabricius, Jacob (1949)

Toccata (1978) for orgel. 22.3. Vor Frue

Kirke, København.

Fie ve Petersen, Peter

Sonate for vi og orgel. 13.2. Trio for 2 cl og fagot. 10.6. Vestjysk Musikkonservatorium.

Fjeld, Anker (1944)

Happy ending (1980) for sopran, trompet, fortæller og improvisationsgruppe (10'). 16.3. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Ensemble fra konservatoriet, dir.: komponisten.

Etude II (1980) for hval og EMS 100 (Holstebro) (4'). December, DR.

Frandsen, John (1956) / Crysantemers tid (1979) for sopran, orgel og slagtøj (15'). Januar. Marcus Kirken, Århus. - Ingelise Suppli, Helge Gramstrup, Hemming Vistisen.

Frounberg, Ivar (1950) Faust Variationer I og IH (1979-80) for sang, fl, via, vel, piano og slagtøj (7' + 7'). 22.1. Radiohuset DR. - Musica danica. Salonmusik 1980) for violin og præpareret klaver (3'). 14.2. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Anders Johnsson, Steen Pa-de.

Glass, Louis (1864-1936) Blomsterne sove (Sophus Michaelis) for sang og orkester. 11.11. DR. - Ole Hedegaard, Århus Byorkester, dir.: Frans Rasmussen.'

Green, Ole-Carsten (1922)

Vesterlund Festmarch (1980). Juli. Vester-

lund.

Anholt Fanfare. August. Anholt.

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle (1932) Møder og drømme (1979) (Ny version af Trio uropf. 1979) for vi, horn og slagtøj (18'). 13.1. Folketeatrets prøvesal. - Boris Samsing, Poul Erik Vilsbæk, Gert Mortensen.

Vandringen (1954) for kor (5'). 4.2. DR. -Radiokoret, dir. : Jørgen Berg.

Hamerik, Asger (1843-1923) Tovelille. Opera i 5 akter op. 12 (1862-64). 25.10. DR. - Solister, Sønderjyllands Symfoniorkester, dir.: Per Dreier.

Hansen, Johannes (1915) Action, April 1976 og Maj 1976 (1976) for klaver (6'). 20.4. Nikolaj Kirke, København.

Indgang op. 148 (1977) for orgel (3'). 20.7. Frederikshavn Kirke. - Thomas Kursch Christiansen.

Ventetid op. 149 (1977) for orgel (3'). 20.7. Frederikshavn Kirke. - Thomas Kursch Christiansen.

Udgang op. 150 (1977) for orgel. 20.7. Frederikshavn Kirke. - Thomas Kursch Christiansen.

Heegård, Lars (1950) Fragmenter I-II (1974) for klaver (5'). 14.2. Det kgl. danske Musikkonservatorium. -Steen Pade.

Præludium I-II (1979) for klaver (5'). 14.2. Det kgl. danske Musikkonservatorium. -Steen Pade.

Music for improvisation (1980) for variabel besætning (8 musikere). 16.3. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Ensemble af studerende.

Symfoni (1976-79) for orkester (sats 1-2, 22'). 27.5. UNM, Helsingfors/DR. - Helsingfors Symfoniork., dir.: Leif Segerstam. 5 fragmenter over Beckett-tekster (1979-80) for strygekvartet (23'). 12.10. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Kontrakvartetten.

Hersbo, Bjarne (1946)

Liberation and Glory of Israel (Esajas 35)

(1980) for bl. kor og orgel (27'). 29.11. Set.

Johannes Kirke, Herning. - Set. Johannes Kantori, ved orglet Freddy Samsing, dir.: komponisten.

Mogens Winkel Holm (1936) 4 lutstykker (arrangeret af Kristian Buhl Mortensen) (1980) (10'). Dato? DR. - Kristian Buhl Mortensen. Helligtrekongersaften. Musik til Shakespeares skuespil (1979) for sang/lut, orkester og bånd (45'). Marts. Det kgl. Teaters nye scene. - Det kgl. Kapel m.fl., dir.: Peter Ernst Lassen.

Gærdesanger under kunstig stjernehimmel. Balletmusik (1979-80) for solo cello og 4 orkestergrupper (33'). 10.5. Det kgl. Teaters gi. scene. - Lars Holm-Johansen, Det kgl. Kapel, dir.: Peter Ernst Lassen.

Holm, Peder (1926)

Suite for kammerorkester. 5.5. Viborg Musikskole.

Hohnboe, Vagn (1909) Sonate op. 143a (1979) for accordion solo (12'). 20.3. Ribe Musikforening. - Mogens Ellegaard.

Sonate op. 141 (1979) for guitar solo (17'). 6.5. Københavns Bymuseum/DR. - Maria Kammerling.

Sonate op. 145 (1980) for blokfløjte og cembalo (15'). 30.9. Frederiksborg Slot. - Michala og Hanne Petri. Sonate nr. 2 op. 142 (1979) for guitar solo (10'). 29.10. Maribo Musikforening. - Maria Kammerling.

Holten, Bo (1948)

Caccia (1979) for orkester (20'). 29.1. Frederiksværk. - Sjællands Symfoniorkester, dir.: Uri Segal.

Bølge (1980) for blandet kor a cappella (10'). 19.4. Glyptoteket, København. - Vokalgruppen ARS NOVA, dir.: komponisten.

Hak (1980) for blandet kor a cappella (10'). 8.11. Louisiana, Humlebæk. - Vokalgruppen ARS NOVA, dir.: komponisten. The Garden of Love (William Blake) (1980) for tenor, obo, cl, og strygekvartet (10'). 8.11. Louisiana, Humlebæk. - Ole Hedegård og ensemble, dir.: komponisten.

Høf Tding, Finn (1899)

Light my Light og When my Heart is Hard.

4.10. Det kgl. danske Musikkonservatori-

Højsgaard, Erik (1954) Fantasia (1979) for orgel (15'). 20.2. Vor Frelsers Kirke, København. - Jesper Jørgen Jensen.

Fragmenter (1979) for sopran, violin og guitar (10'). 25.4. Århus Katedralskole. - Hanne Holten, Henrik Sachsenskjold, Karl Petersen.

Variations - 6 Songs of Autumn (Ny version 1980) for fløjte, cello, harpe, slagtøj og offstage sopran (15'). 2.11. Statens Museum for Kunst, København. - Søren Barfoed, Anders Grøn, Sofia Claro, Suzanne Ibstrup, Hanne Holten.

The lost Forest. Musik til ballet for baryton, fløjte, slagtøj og kontrabas (1980) (45'). 21.11. Saltlageret, København. - Karl Antz, Søren Barfoed, Erik Jacobsen, Rolf Dahl. (I værket indgår Per Nørgårds Mating Dance for fløjte og marimba).

Jensen, Walther (1908)

Sonate op. 36 for solo violin (9'). 5.12. Sankt

Thomas Kirke, Frederiksberg. - Per Boke-

lund.

Jepsen, Henning (1954) Suite til Små børn med Store øjne (1980) for 13 musikere (56')- 25.10. Charlottenborg, København. - »Det gådefulde Folk«.

Jørgensen, Erik (1912) Suite af børneoperaen Eventyret (1979) for orkester (25'). 13.1. DR. - Radiounderhold-ningsorkestret, dir.: Frans Rasmussen.

Kämmerer, Edwin (1938) Akaluks drøm (Charlotte Blay) (1979) for børaekor og klaver (5'). 11.4. Hørsholm Midtpunkt. - Hørsholm Drengekor, dir.: komponisten.

Nu er det atter forår (Ejgil Tryel) (1980) for børnekor og klaver (3'). 11.4. Hørsholm Midtpunkt. - Hørsholm Drengekor, dir.: komponisten.

Kæmpelandet (Charlotte Blay) (1980) for drengekor og klaver (3'). 9.5. Hørsholm Musikskole. - Hørsholm Drengekor, dir.: komponisten.

Lad os takke Gud (Ejgil Tryel) (1979) for drengekor og klaver (3'). 9.5. Hørsholm Musikskole. - Hørsholm Drengekor, dir.: komponisten.

Møllen (Johs. V. Jensen) (1979) for børnekor og klaver (3'). 9.5. Hørsholm Musikskole. -Hørsholm Drengekor, dir.: komponisten. Julens bud (Ejgil Tryel) (1980) for børnekor, menighed, instrumentalensemble og orgel. 7.12. Hørsholm Kirke. - Hørsholm Drengekor, instrumentalensemble fra Hørsholm komm, musikskole, Kirkens organist.

Kayser, Leif (1919)

Påsketrilogi for blæserkvintet (14'). 15.4. Fredriksberg Kirke.

Toccata sopra ave Maria. 18.11. Vor Frelsers Kirke, København.

Kleucker, Wally (1947) Koncert for horn og orkester (3'). 17.1. DR. Haiku for horn og piano. 17.1. DR. Skakmusik (Åbningsspil - Midtspil - Slutspil) (12'). 17.1. DR.

Den røde pimpernel. Musical (tekst: Malin-da og W. Kleucker). 1.6. Tivoli. - Radioun-derholdningsorkestret, dir.: Philip Green-berg.

Koppel, Herman D. (1908) Variationer og resumé over 9 etuder af Czer-ny (1979) for klaver (10'). 8.5. DR (i uddrag). - Komponisten. Intradaop. 104. (1979) for orkester. (6'). 1.6. Odense/DR. - Odense Byorkester, dir.: Ka-rol Stryja.

Sonate op. l for klaver (1928) (17'). 19.7. DR. - Komponisten.

Langberg, Peter (1945)

Fantasi over Dejlig er jorden for orgel. 10.1.

Borum Kirke.

«

Lange-Muller, P.E. (1850-1926) Sus du ikke, storm derude (Thor Lange), Når sol går ned (Thor Lange), Genboens første vise (Sophus Bauditz), På fjeldet (Welhaven) (Instr. 1916 af komponisten) for sang og orkester. 11.11. DR. - Else Paaske. Ole Hedegaard med Sønderjyllands symfo-

niorkester, dir.: Michael Schønwandt og Århus byorkester, dir.: Frans Rasmussen. Silde ved nat (Thor Lange), Og da jeg sejled dit hus forbi (Drachmann), Højt lyder pauken (Thor Lange), Bjørnen (Drach-mann) (Instr. 1917 af komponisten) for sang og orkester. 18.11. DR. - Irene Graaner, Ulrik Cold med Århus byorkester, dir.: Frans Rasmussen og Sønderjyllands symfoniorkester, dir.: Michael Schønwandt.

Langgaard, Rued (1893-1952) Carl Nielsen, vor store komponist (1948). Version for kor og orgel. 24.4. Århus Domkirke. - Da Camera koret, Anders Riber. Hermod (1949) for 2 sopranstemmer, 2 tenorer og 9 instrumenter (7'). 24.4. Det jyske Musikkonservatorium, Århus/DR. - Solister og ensemble, dir.: Karl Aage Rasmussen.

Humoreske (1922) for fl, ob, eng.horn, cl, fag og militærtromme (10'). 11.6. DR. -Medlemmer af Den danske Blæserkvintet samt Tom Nybye og Gert Herzberg. Landflygtighed (Johs. Jørgensen) (1932) for solo, blandet kor, strygekvartet og klaver (8'). 14.6. DR. - Michael W. Hansen, Unge akademikeres Kor, instrumentalensemble med bl.a. Københavns Kammertrio, dir.: Kaare Hansen.

Hél-Sfærernes Musik (1948) for klaver (5'). 18.6. DR. - Peter Westenholz. Som en Tyv om Natten (1930) for klaver (5'). 18.6. Dr. - Peter Westenholz. Solblink, vejrende Flag (Rued Langgaard) af Sommer, 4 sangtonebilleder (1917) for sang og klaver. 21.6. DR. - Kirsten Buhl-Møller, Friedrich Gürtler.

Antikrist. Opera (tekst: komponisten) i prolog og 6 billeder (1921-23), rev. 1926-37) (110'). 28.6. DR.-Solister, Radiokoret, Radiosymfoniorkestret, dir.: Michael Schønwandt.

Tonebilleder (1917) for sang og orkester (20'). 8.12. Dr. - Margrethe Danielsen, Århus By-orkester, dir. : Michael Schønwandt.

Lekfeldt, Jørgen (1948) Auditio (1979) for 3 melodiinstrumenter (variabel varighed). 16.3. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Ensemble af studerende.

3 satser for 6 instrumenter (1980) for obo, cl, fag, horn, vi, vel (18'). 24.8. CEDM, Sø-strup. - Gruppen for intuitiv musik, dir.: komponisten.

Lewkovitch, Bernhard (1927) 12 orgelkoraler (1980). 13.2. Vor Frelsers Kirke, København. - Charley Olsen. Helligåndskoraler (1980) for 4 messingblæsere. 1.10. Christianskirken, København. Vesper i advent (1980) for solo, blandet kor og orgel. 17.11. Holmens Kirke, København. - Kirkens kor, dir.: Jørgen Ernst Hansen.

Lorentzen, Bent (1935) Contorni (1978) for vi, vel og piano (13'). 27.1. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Anton Kontra, Morten Zeuten, Bohumila Jedlickova.

4 Mao sange (Nytårsdag. Huich'ang, Lou-shan passet, Ode til blommetræets blomst) (1972) for blandet kor (7»). 30.8. Louisiana. - Radiokoret, dir.: Jørgen Berg.

Samba (1980) for cl, vel, trb og piano (7'). 23.9. Warszawa (Warsaw Autumn). - Czles-

lav Patkowski, Witold Gatazka, Edward Borowiak, Zymgunt Krauze. Tre madrigaler (1977) for blandet kor (11'). 3.11. Århus Kunstmuseum. - Cæciliekoret, dir.: Johs. Nielsen.

Lund, Gudrun (1930) 7 facetter for orgel. 8.7. Frederikshavn Kirke.

Tanker op. 47. 22.10 Set. Mikkels Kirke, Slagelse.

Lund Christiansen, Asger (1927) Trio op. 11 (1979-80) for fl. vel og kontrabas (20'). 31.7. Østermarie Kirke, Bornholm. -Toke Lund Christiansen m.fl.

Lund Christiansen, Toke (1947) 7 Pieces. 13.4. Radiohusets foyer.

Lykkebo, Finn (1937)

Tvemorgen for kor a cappella (31). 13.3.

DR.

Lylloff, Bent (1930)

Action U (1980) for l slagtøjsspiller (9'). 19.12. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Søren Monrad. Lykkehjulet (1980) for 6 slagtøjsspillere og lydbånd (10'). 31.3. Kunstakadamiet, København (årsfest). - Københavns slagtøjsen-semble.

Martinussen, Leif (1941)

7 orgelstykker op. 16 (10'). 5.3. Nørretran-

ders Kirke.

Møller, Peter (1947)

Missa in navitare S Johannis Babtist (31').

22.2. Set. Hans Kirke, Odense.

MøUer Pedersen, Gunner (1943)

Marts og April af Et lydår for elektronisk

lyd. 1.1.

Nielsen, Svend (1937) Pezzo concertante (Ny version 1979) for sang, 4 janitscharer og tape. 24.4. Huset, Århus. - Birgitte Friboe, ensemble under ledelse af Einar Nielsen. Opstigning mod Akseki (1979) for sang, vi og guitar. 6.12. Luisiana, Humlebæk.

Norby, Erik (1936)

Suite for blæserkvintet. 28.7. tivoli. - Blæserkvintetten af 1973.

Nordentoft, Anders (1957) 3 klaverstykker (1979). 24.2. Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Norup, Helle (1947)

Hvide fugl. 9.3. Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Nørgård, Per (1932)

Abendlied und Märchenfarben (1980) for blandet kor og harmonikaensemble med trommer ad lib. (12'). 15.11. Stockholm (»Nordaccordion« Festival). - Jeanette Dyremose & Det danske Harmonika Ensemble.

Betragteren (Henrik Nordbrandt) (1979) for sangstemmer og instrumentalensemble. 24.4. Huset, Århus. - Sang- og instrumentalensemble, dir.: Einar Nielsen. Frostsalmemusik (1980) for orgel (2 manual) (3'). 29.7. Vestervig Kirke. - Jesper Jørgen

Jensen.

Vintersalme (1980) for orgel (l manual) (3'). 29.7. Vestervig Kirke. - Jesper Jørgen Jensen.

Wie ein Kind (A. Wölfli, R. M. Rilke) (1980) for blandet kor (16'). 21.7. Helsingfors. - Blandet skandinavisk kor (Nordklang stævne).

Tigrens, harens og dragens timer. Musik til et hørespil af Finn Mehtling (1980) for (sang) guitar og slagtøj (18')- September. Danmarks Radio. - Ingolf Olsen, Bent Lyl-loff, Gert Mortensen.

3 beings (1980) for tasteinstrument. 20.11. Randers Statsskole. - Ulla Kappel.

Ib Nørholm (1931)

Essai prismatique op. 77 Trio nr. 2 for vi, vel, piano. 24.2. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Pro arte.

Frase - Parafrase op. 81 (1980) for 2 sangst, og klaver, a) 3 duetter (Poul Borum) (8')-

27.3. DR. - b) Spoon River Anthology (E. Lee Masters). 17.8. Egeskov slot. - Kirsten Buhl Møller, Kim v. Binzer, Friedrich Gürtler.

Idylles d'apocalypse op. 79 for orgel og 20 instr. 2.6. Radiohuset. - Marie-Claire

Alain, Radiosymfoniorkestret, dir.: Tamas Veto.

6 sange op. 64 (Poul Borum) for sopran og klaver (13')- 6.8. Lerchenborg slot/DR. -

Edith Guillaume, Kaja Bundgaard.

Pade, Steen (1956)

Wolle die Wandlung (Rilke) (1979). Sekstet for sopran og blæserkvintet. 14.2. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Hanne Holten, studerende fra konservatoriet. Strygekvartet nr. l (1980) (8'). 12.10. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Kontrakvartetten.

Symfoni i 2 satser (1979) for klaver og orkester (13'). 15.11. Århus Universitet. -Århus Byorkester, dir.: Jorma Panula.

Pape, Andy (1955)

Wind Song (1978-79) for sang og klaver (51). 15.2. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Birgit Colding-Jørgensen, Adam Fa-ber.

Strygekvartet op. U (1979) (9'). 24.2. Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Pereira, Diana (1932)

Sonate nr. 2 for klaver. 13.7. Glyptoteket.

Sonate nr. 3 (1980) for klaver (14'). 21.7.

Medborgerhuset, København. - Elisabeth

Klein.

Petersen, Nils Holger (1946)

Procession (1976) for 4 slagtøjsgrupper (8').

21.4. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - Per Andersen, Bent Lylloff, Søren Monrad, Gert Mortensen.

Lasse og den store verden (1980) for sopran og 7 instrumenter (5'). 29.11. Det kgl. danske Musikkonservatorium. - DUTs og DKMs børnemusikuge under ledelse af Mogens Andresen.

A Plain Song (1980) for klaver (18'). 7.12. Statens Museum for Kunst/DR. - Elisabeth Klein.

Plaetner, Jørgen (1930) Relativities IV. 16.3. Det kgl. danske Musikkonservatorium. Der sad en kælling i en båd (l'). 20.6. DR.

Price, James (1959)

3 sange for baryton og klaver. 14.2. Det kgl.

danske Musikkonservatorium.

Essays (1978) for strygekvartet. 24.2. Det

kgl. danske Musikkonservatorium.

Rasmussen, Karl Aage (1947) Capricci e danze (1979) for violin og klaver. 25.4. Århus Katedralskole. - Henrik Sach-senskjold, Amalie Malling.

Rasmussen, Niels Chr. (1950) Cromati (1979) for orgel (10'). 27.2. Holmens Kirke. - Jesper Jørgen Jensen.

Riiser, Henning (1958)

O dyb af rigdom Motet. 29.7. Skt. Nikolaj Kirke, Nakskov.

Lad det samme sindelag være i jer Motet.

29.7. Skt. Nikolaj Kirke, Nakskov.

Rosing'Schow, Niels (1954)

3 sange for sopran, fl, via og piano. 14.11.

Holte Bibliotek.

Ruders, Poul (1949)

Strygekvartet nr. 2 8.6. Carl Nielsen skolen, Nr. Lyndelse. - Carl Nielsen kvartetten. Carneval 15.9. Kolding.

Sand, Peter (1925)

Som ørnen sidder. 16.3. Juelsminde Kirke.

Savery, Finn (1933)

Close Connections (1978) for steel drums solo (8'). 29.3. Louisiana, Humlebæk. -René Mathiesen.

Kiming (1980) for jazztrio og strygekvintet (28'). 29.3. Louisiana, Humlebæk. - De nordiske Spillemænd, Finn Savery's Trio. Lige med ét (Birte Arnbak) (1980) for sopran, cl, vi, via og vel (4'). 14.6. Borups Højskole, Amager, - »De 5 Årstider«. De ansvarlige hævder (SID's kongressang) (1980) for sang og klaver (4'). 13.9. DR. Frame work (1979) for jazz-septet, 5 træblæsere, 5 strygere og slagtøj (17'). 26.10. DR. - Musikværkstedsorkestret, dir.: Palle Mik-kelborg.

Schultz, Svend S. (1913)

2 mosaiker. 11.5. Radiohusets foyer.

Sennels, Richard (1912)

Sonata da chiesa op. 30 for fl og orgel. 10.9. Viborg Domkirke. -Johan Bentzon, Richard Sennels.

Siegel, Wayne (1953)

String Quartet (1974-75, ny version 1979) (32'). 21.1. Århus. - Kontrakvartetten. Remembrance (1975) for sopran, guitar og slagtøj (12'). 26.4. Århus Katedralskole. -Hanne Holten, Karl Petersen, Flemming Vistisen.

Mosaic in Wood and Brass (1978) for 7 instrumenter (18'). 12.5. Skanderborg. - Ensemble under ledelse af komponisten. Rosewood Afternoon (1980) for guitar og båndekkoer (16'). 1.11. Det jyske Musikkonservatorium. - Karl Petersen.

Tanggaard, Svend Erik (1942)

Perflauto traversa alii in G (1980) for fløjte i

G solo (7'). 5.9. Glyptoteket. - Frantz Lemsser.

Strygetrio nr. 2 (1980) for vi, via, vel (21'). 23.11. Nikolaj Kirke, København. - Moritz

Fromberg, Henrik Olsen, Leif Rommer. 17 nye sange fra Omar Khajyams »Ru-baiyat« (1980) for alt stemme, vi, via, vel (42'). 23.11. Nikolaj Kirke, København. -Bodil Bang-Rasmussen, Moritz Fromberg, Henrik Olsen, Leif Rommer.

Tarp, Svend Erik (1908) Strandpromenaden (3'). 15.8. DR. 4 eskimosange. 9.11. Det kgl. danske Musikkonservatorium .

Requiem (1980) (16'). 9.11. DR. Magnificat op. 83 (3'). 22.11. DR. Første, anden, tredie, fjerde. 22.11. DR.

Tchicai, John (1936)

/'// saluto dell Mattino (1970-80) for big band 21.3. Teatro Toniolo, Venedig. - RAI Big Band med speaker.

Anakron Løvinde (1980) for big band, 3 keyboards, 3 guitarer, violin og 5 janitsha-rer. 8.4. Montmartre, København. - Elever fra stævnet for professionelle jazzmusikere Vallekilde Højskole, april 1980. Tibet (1980) for lille big band (10'). 5.5. Radio Stuttgart. - Berlin Workshop Orchestra.

Fliessende Seele (1980) for udvidet big band. 29.9. Eindhoven, Holland. - Workshoporkester.

The Beils (1978-80) for kammerkor og big band. 26.9. Norsk TV. - Tromsø kammer-kor og big band.

Thybo, Leif (1922)

Strygetrio. 28.9. Helsingør? - Københavns Kammertrio.

Trede, Yngve Jan (1933) Ground (1978) for cembalo. 28.4. Det jyske Musikkonservatorium. - Komponisten. 3 Gesänge (G. Trakl) (1958) for baryton og klaver (12'). 4.10. Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Danefæ eller Det nærige svin. Kammeropera, libretto: Poul Borum. 6.11. Det kgl. Teater (lille scene). - Solister, Det kgl. Kapel, dir.: Tamas Veto.

Sinfonia concertante (1980) for 2 via og str. (25'). 9.11. Kalundborg. - Flemming Christensen, Bjarne Boje Rasmussen, dir.: Aksel Mathisen.

We Uejus, Henning (1919) Fortrolig snak. Trio for obo, vi og piano (15'). 15.10. Oslo Universitet. - Frode Hoff, Brynjar Hoff, Robert Levin.

Werner, Sven Erik (1937) Formynderne. TV-opera, libretto efter en novelle af Willy Sørensen (86'). 9.12. DR/TV. - Solister, Radiosymfoniorkestret, Radiokoret, Det danske Drengekor, dir.: Aksel Wellejus.

Westergaard, Svend (1922) Sonate op. 93 for cello solo. 18.3. Frederiksberg slot.

Aaquist Johansen, Svend (1948) Sinfonia op. 33a (1916) for orkester (14'). 13.1. DR. - Radiounderholdningsorkestret, dir.: Frans Rasmussen. En by der er blød som en krop (1979) for fl og slagtøj (9'). 26.4. Helsingør Teater, Århus. - Søren Barfoed, Suzanne Ibstrup. » Ørentvist« kending ( Vi ). 3.3. DR.

Årgang 56/1981-1982, nr. 03