Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 05 - side 195-195

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

indholdsfortegnelse

Forside: Karl Aage Rasmussen, Lige i øjet. NUMUS 82 afholdes i Århus 28. april til 2. maj.

195 Per Nørgård stiller spørgsmål til Bent Lorentzen

196 Niccolö Castiglioni portræteres af Ole Buck

208 Om violinisten og komponisten Georges Enescu.

213 Birgitte Alsted samtaler med Trine Smith i anledning af portrætkoncerten

217 Haikusange af Birgitte Alsted

218 Værkliste

219 Om rumlig elektronmusik af Gunner Møller Pedersen

226 Ivar Frounberg gennemhuller myten om Darmstadt

230 Plenum ved Ivan Hansen

232 Bent Lorentzen om polske noder

237 Bøger om semiotik og Alexander Goehr

239 Tidsskrifter

240 Plader

241 Breve til redaktionen

242 ... til sidst

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Årsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 5 1981/82 56. årgang Løssalg: kr. 20,00

dmt

Årgang 56/1981-1982, nr. 05