Tidsskrifter

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 05 - side 239-239

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Archiv für Musik Wissenschaft 1981/2: Carl Dahlhaus E. T. A. Hoffmann's Beethoven-Kritik (æstetik hos Hoffman - omkring 5. symfoni - sammenholdt med Tieck, Jean Paul, Schlegel. Fra »betinget« funktionel musik til »metafysisk« fri musik.) Christoph Marti Kompositionsteknik hos Stravinsky (om montage/sammenhæng i Petit Concert fra Histoire du Soldat). Willi Apel Studien für die frühe Violinmusik (i Italien 1690-1700). Acta Musicologica 1981/December Winfrid Kirsch Die B ruckner- Forschung seit 1945 (første del af en større gennemgang) Ballade 1981/4 Temanummer: Dirigenter (de lokale versus de internationale) og Musik og Billeder (fra stum-filmsklaver over filmmusik til mixed media).

Contact - Today's Music 1981/22: Keith Potter Just the Tip of the Iceberg (en gennemgang af 39-årige Gavin Bryars' musik, af Michael Nyman - i 1972 - betegnet som »the most independent and original experimental composer in England«) John Tilbuty The Experimental Years: A View from the Left (gennemgang, analyse og strategi fra de politiske musikere omkring (nu afdøde) Cornelius Car-dew).

Ethnomusikcology 1981/2: Pekka Gro-now The Record Industry Comes To The Orient (allerede i 1903 havde Fred Gaisberg/Victor Talking Machine Company lavet 1700 produktioner med indisk, siamesisk, indone-siks, kinesisk musik i Østen. The Grammophone Company havde 14.000 titler inden 1910 og i 1930 var 100.000 produktioner med orientalsk musik lavet af kommercielle vestlige selskaber, baseret på afsætning i Østen (man håbede på et nyt marked for plader og grammofoner). Efter 1930 ebbede aktiviteterne ud, men den teknologiske revolution i 70erne har ført til opblomstring af masseproduceret musik i Østen. M arge ret Kar-tomi Processes and Results of Musical Culture Contact (hvad sker der når forskellige musikalske kulturer mødes - og hvordan sker det).

Early Music 1981/Oktober Tema: Plucked Stringinstruments, Issue II Diana Poulton Music for the Black Letter Broadside-Ballade for Lute. James Tyler The Italian Mandolin and Mandola 1589-1800. Friedmann Hell-wig The Morphology of Lutes with extended Bass Strings. Danald Gill Vihuelas, violas and the Spanish Guitar. Mauro Uberti Vocal Techniques in Italy 1600 (sammenholdt med romantisk syngemåde). Downbeat 1981/november Frank Zappa Varese

Downbeat 1981/december: Portræt af Jaco Pastorius, bassisten i Weather Report.

Downbeat 1982/januar: Portræt af komponisten/musikeren Anthony Da-vies (som har udgangspunkt i Ellington, Monk, Mingus, Messiaen, Chopin og Stravinsky).

Journal of Music Theory 1981/2: M. V. Sandresky The Golden Section in 3 Byzantine Motets of Dufay. C. F. Ha-stry Rhythm in Post-Tonal Music (fra rytme til varighed - analyser af We-berns op.27 og Stephan Wolpes Form for Piano). Lewis Rossell Early Indian Musical Speculation and the Theory of Melody (bl.a. forbindelsen til græsk »nomoi«). Keyboard 1981/februar Tema: Early Rock Pianist (historisk gennemgang). Musica 1981/december Tema: l'art pour l'art (historisk gennemgang, analyse og debat med bidrag fra Carl Dahinaus, Wolfgang Rihm, Helga de la Motte-Haber, Michael Zimmer-mann og Nobert Miller). FMusical Quarterly 1981/oktober Christopher Ballantine Social and Philosophical Outlook in Mozart's Operas (Mozarts kritik af traditionelle samfundsroller - »masker«, hans kreative destruktion, samt tilgivelse i Bortførelsen, Figaro, Don Juan, Cosi og Tryllefløjten - Mozart som progressiv, emanciperende faktor i sin tid). Claudia Becker Schumann's Impromptus op.5 (den »spontane« oprindelige versus den »modne« reviderede - hvad er bedst i dette tilfælde?). Lewis Lockwood Beethoven's Earliest Sketches for the Eroica Symphony. A. C. Howie Bruckner's Sacred Music (»traditional« and »novel« Elements).

Musikforschung 1981: Volker Grippe Nicola Vincentino - sein Tonsystem und seine Instrumente (gennemgang af Vincentos avancerede Archicemba-lo - med to manualer - hvor oktaven er delt i 31 intervaller. Gesualdo komponerede for det og Luzzasco Luzzas-chi var musiker-virtuosen. »Man Konnte Sänger aus aller Welt begleiten und beispielsweise die feinen Nuancen türkischer hebraäischer Musik dastellen«). Siegfried Kross Frühge-schite von Schumann's Neue Zeitschrift für Musik (omkring dannelsen af tidsskriftet i 1834 - »ein protest gegen die Vorherrschaft von Modekomponisten und -kompositionen«). Neue Zeitschrift für Musik (NZ) 1982/januar Schumanns tidsskrift har igen fået ny, ung redaktion efter i sin tid Dahinaus og - med den nye form 1979 - Wolfgang Burde. I den nye redaktion sidder bl.a. Michael Stege-mann, Manfred Karallus og Karin Werner-Jensen. Georg Quanderl Harald Budweg Artikler om Phil Glass' Gandhi-opera »Satyagraha« Karin Werner-Jensen Stereophoni in Fernsehen. Arnold Werner-Jensen Anmerkungen zum Chor-Streik - samt et 16 siders tillæg med musik i tysk radio og TV.

Das Orchester 1981/december: Curt Paul Janz Der Orchestermusik - Die Kommercialisierung der Musik und ihre Folgen (om arbejdet i institutionernes musikfabrikker). Dieter Zim-merschied Musikerziehung in der Schule - zwischen Walkman und Kul-turorchester.

Polish Music 1980/4: Lutoslawski-interview (om Dobbeltkoncerten). Henryk Schiller Kazimierz Sikorski (komponisten og læreren). Jan Wecowski Polish Religious Music, Issue III (om baroktiden).

Perspectives of New Music 1981/forår-sommer: Stort Copland-nummer i anledning af 80-året (bidrag fra Bernstein, Virgil Thomson, Persichetti, Lawrence Starr, William Schuman m.fl. - mange fødselsdags-albumblade). David Hicks l Conrad Cummings Computermusic Conference i New York 1980. Nona Yarden/Elaine Bar-kin Women's Music in New York 1981. Robert Craft Stravinsky Pre-Centenary (især og Stravinsky og Frankrig). K. Robert Schwarz Steve Reich (gennemgang, med grundig bibliografi og interview-henvisninger).

Årgang 56/1981-1982, nr. 05