indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 06 - side 247-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

indholdsfortegnelse

247 Læserbrev fra Bent Lorentzen

248 Michael Bonnesen om Stalten Mette

253 Mogens Andersen om TV-

opera 258 Svend Ravnkilde om Stravinsky

i København 270 Rundspørge om Stravinsky

278 Klip fra DMT 1952

279 Jørgen I. Jensen om en nat-cabaret

284 Krønike af Jørgen I. Jensen

289 Mindeord: Peter Weis af Robert Naur

290 Bøger: Lars Bisgaard om Romantisk Harmonik

296 Rapporter

298 Noder og Notitser

299 Diverse

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Arsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Årsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 6 1981/82 56. årgang Løssalg: kr. 20,00

dmt