Læserbreve

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 06 - side 299-299

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Kære Niels Rosing-Schow

Man må atter engang rive de sidste hår ud, man har tilbage på sit hovede, når man læser en anmeldelse, som den, du har givet Aarhus By-Orkesters indspilning af Gunnar Bergs Essai accoustique 3 og Mutationen under min ledelse (DMT nr. 4 1981/82).

Din anmeldelse synes med al klar ønskelighed at tilkendegive, at du ikke har set partituret til nogen af de nævnte værker. Komponisten var til stede ved samtlige prøver og koncert, der gik forud for selve grammofonindspilningen. Alt hvad du hører på kasettebåndet er i minituøs overensstemmelse med komponistens ønsker.

For en ordens skyld: Vi har brugt 24 timer på at få disse overordentligt komplicerede værker til at blive så perfekte, som de rent faktisk er - hvis man altså ellers kan høre - og i dit tilfælde navnlig se - hvis man ellers havde anskaffet sig noget at se i!

Samfundet til udgivelse af dansk Musik har til huse i samme bygning som Dansk Musik Tidsskrift og ville kunne være dig behjælpelig med partiturer.

Ole Schmidt

Sæsonens sidste møde med emnet »Er konservatoriernes studietilbud i overensstemmelse med musiklivets behov« kom mest til at dreje sig om uddannelsen af orkestermusikere. Mødet blev præget af, at der var ret nøje overensstemmelse mellem de ønsker der kom frem fra musikrepræsentanten i det indledende panel, Torben Jensens side, og de målsætninger, som rektorerne Anne Karin Høgenhaven og Tage Nielsen og Administrator Torben Wiskum gjorde rede for.

Den efterfølgende diskussion - der også kom til at omfatte planerne for uddannelse af pædagoger til den rytmisk-og improvisationsprægede musiks område og det ønskelige i at få denne udvidet til at omfatte en musikeruddannelse - måtte naturligvis vise, i hvor høj grad alle gode og rimelige ønskers opfyldelse afhang af øgede økonomiske midler. Men det kom også frem, at det i anden sammenhæng ønskelige i at have fået indført demokratiske styreformer ved konservatorierne, ikke altid virker fremmende på det tempo, hvormed nødvendige strukturændringer kan gennemføres.

Johan Bentzon