Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 01 - side 27-27

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

56. årgang

1981/82

REDAKTION

Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende) Hans Gefors Ivan Hansen

Annoncer: Skandinavisk Media Information. Kbh. K. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening

København 1982

DMT register årgang 1981/82

Nr. 1: s. 1 - 56 Nr. 2: s. 57 - 104 Nr. 3: s. 105 - 156 Nr. 4: s. 157 - 192 Nr. 5: s. 193 - 244 Nr. 6: s. 245 - 300

Komponistportrætter og artikler om enkelte værker

Bentzon, Niels Viggo: Focus på (Franz)

Syberg................................ 160

Bonnesen, Michael: Stalten Mette - noter til

en fjernsynsopera (af Bent Lorentzen)..... 248

Buck, Ole: »Støjen gør ikke godt, det gode gør ikke støj « (portræt af Niccoló Castiglioni) ... 196

Falck, Jørgen: På skuldrene af Carl Nielsen (Interview med Herman D. Koppel, pianist og komponist) ......................... 114

Pade, Steen: Hans Abrahamsen: 2. strygekvartet, en analyse ..................... 134

Ravnkilde, Svend: Stravinsky i København, sommeren 1924 - et strejftog med Finale 1924........................... 258

Smith, Trine: »Anker er sikkert god nok, men ...« (Interview med Birgitte Alsted om hendes musik) ......................... 213

Stravinsky, Rundspørge om.............. 270

Titeica, Stefana: Fem i én (George Enescu 1881-1955)............. 208

Enkelte genrer

Andersen, Mogens: Fra opera i TV

til TV-opera........................... 253

Frounberg, Ivar: Hvad er pære og hvad er

vælling? (Darmstadt og Danmark)........ 226

Petersen, Nils Ho Iger: Avantgarden i kirke? ... 108

Elektronmusik

Se også Rapporter

Egeland Hansen, Finn, Kenneth Knudsen og

Bent Lorentzen: Rapport til Statens Musikråd

(om elektronmusikken i Danmark)

(uddrag) .............................. 63

Gefors, Hans: En dag i elektronmusikstudiet med

Pär Lindgreen (At lave en tone).......... 60

Gefors, Hans: Lad os få et elektronmusikstudie i

Danmark.............................. 63

Morthenson, Jan W.: Æstetiske dilemmaer i

elektronisk musik....................... 81

Møller Pedersen, Gunner: Hvad skal vi med

elektronmusik? (Hjemlig

historieskrivning)....................... 72

Møller Pedersen, Gunner: Stereo, quadrophoni

og octophoni( Om rumlig elektronmusik) .... 219 Red.: Mennesket er alle tings mål

(Elektronmusikken i vor tid)............. 59

Populærmusik

Se også Rapporter

Bergstrøm-Nielsen, Carl: »Avantgarde« og

»New Wave« (Tanker omkring genrenes

selvstændighed og blanding) ............. 38

Hansen, Ivan: »New Wave« og »Avantgarde«

(Interview med Martin Hall og Torsten Høeg

fra gruppen Ballet Mécanique og

Cockpit Music) ........................ 33

Hansen, Ivan og Claus Levinsen: Pop, beat og

rock i Danmark 1957-1977.............. 16

Levy, Morten: Om stil hos Brats & Punks ... 4 Morthenson, Jan W.: Rock er militærmusik ... 30

Red.: DMT og populærmusikken........... 3

Valentin, Gorm: Udkast til en lytterikonografi

(Fotos) ............................... 26

Musiklivet i Danmark

Se også Krønike

Jensen, Jørgen L: Et lyrisk-musikalsk verdensbillede (Om kabareten Kom Nat)........ 279

Viinholt Nielsen, Bendt: Uropførelser af danske værker 1980......Midtersiderne efter side 130

Musiklivet i udlandet

Se også Rapporter

Lorentzen, Bent: Det tabte Paradis

(Om musiklivet i Polen)................. 159

Lorentzen, Bent: Det tabte Paradis II

(Polsk musik).......................... 232

Musikpædagogik/filosofi

Bentzon, Johan: Musik og fællesskab....... 51

Brunius, Teddy: Musikalske oplevelser

- beskrevet i ord....................... 170

Rasmussen, Bent Erik: Babyloniske tilstande (Om musik som sprog).................. 177

Symposion

Brunius, Teddy: Musikalske oplevelser

- beskrevet i ord....................... 170

Frounberg, Ivar: Hvad er pære og hvad er

vælling? (Darmstadt og Danmark)........ 226

Morthenson, Jan W.: Æstetiske dilemmaer i

elektronisk musik....................... 81

På de, Steen: Hans Abrahamsen: 2. strygekvartet,

en analyse ............................ 134

Rasmussen, Bent Erik: Babyloniske tilstande

(Om musik som sprog).................. 177

Krønike

Jensen, Jørgen L: Musik og koncerter - på den kulturhistoriske scene................... 126

Jensen, Jørgen L: Direkte og indirekte.

Koncertnoter .......................... 284

Rapporter

Appleton, Jon: Rapport fra den internationale konference om elektronisk musik (Sept-okt. 1981, Stockholm) ............ 90

Beckman, Jesper: Rapport fra elektronmusikfestivalen (Stockholm) .................. 90

Fjeld, Anker: Ikke helt nyt fra Polen

(Kompositionsseminar 1981) ............ 296

Hansen, Ivan: Popmusikforskeren - gadefejer, jordemoder og landmåler (Int. konference om populærmusikforskning i Amsterdam, juni 1981)............................. 45

Siegel, Wayne: New Music Americana

1981 ................................. 139

Debat. Læserbreve

Fjeld, Anker: Forsvar for mystikken og

dialektikken ........................... 101

Lorentzen, Bent: Oh, du danske, bløde

wienerbrød (Svar til Per Nørgård)........ 247

Lund, Hanne, Ivan Hansen og Claus Levinsen:

Debat om Punknummeret af DMT ....... 241

Nørgård, Per: »Seksbanden og Danmark« ... 48 Nørgård, Per: Dialektaktik

(Svar til Svend Aaquist Johansen)........ 50

Nørgård, Per: Om at skulle skamme sig i kor

(Åbent brev til en bodssøgende

(Bent Lorentzen)) ...................... 195

Schmidt, Ole: Læserbrev til

Niels Rosing-Schow.................... 299

Aaquist Johansen, Svend: Hekse- og

vildskud .............................. 49

Klip

Plenum - klip fra kulturdebatten ved

Ivan Hansen .......................... 230

Klip om Stravinsky fra DMT 1952......... 278

Værkfortegnelser

Birgitte Alsted........................... 218

Herman D.Koppel ....................... 123

Franz Syberg............................ 169

Albumblade

Alsted, Birgitte: 3 Haikusange (1979)

for sang solo........................... 217

Gefors, Hans: Kære Jord for sang og klaver___ 282

Koppel, Herman D.: Andantino af 15 Miniaturer

for klaver op. 97....................... 122

Koppel, Herman D.: Sangen om Larsen..... 123

Nielsen, Tage: Eternity fra 5 Poems by William

Blake (1976) for sopran og vibrafon ...... 88

Slits/Raincoats: Adventures close to home

(v/Morten Levy)....................... 41

Bøger

Nye bøger............................... 98

The Diagram Group: Musikinstrumenter fra hele Verden (P.Woetmann Christoffersen)...... 94

Eberle, Gottfried: Zwischen Tonalität und Atonalität. Studien der Harmonik Alexander Skrjabins (1978) (Bö Holten: En fusions-harmoniker) ........................... 145

Grove's Dictionary. Uddrag ............... 242

Henze, Hans Werner (udg.): Neue Aspekte der musikalischer Ästetik (1979-81) (Mogens Andersen: Socio-æstetik og semiotik) ..... 92

Jarman, Douglas: The Music of Alban Berg (1979) (Jan Maegaard: En milepæl i Berg-forskningen) ...................... 189

Karbusicky Vladimir: Gustav Mahler und seine Umwelt (1978) (Bo Rasmussen: En Mahler-scherzo) .............................. 94

Norman, Philip: Shout (1981) (Per Nørgård: Beatlemania) .......................... 44

Northcott, Bayan (red.): The Music of

Alexander Goehr (Karl Aage Rasmussen) ... 238

Steiner, Wendy: The Sign in Music and

Literature (1981) (Mogens Andersen: Litterær og musikalsk semiotik).................. 237

Waskowska Larsen, Teresa og Jan Maegaard: Indføring i romantisk harmonik (Lars Bisgaard: Orden bag tonalitetens opløsning) ........ 290

Noder

Lorentzen, Bent: Det tabte Paradis II

(Polsk musik).......................... 232

Lorentzen, Bent: Polske noder............. 298

Plader

Ny dansk musik på plade 1960-1980 - supplement til DMT nr. 6, maj 1981 ........... 101

Hansen, Ivan: Ny musik på plade

(oversigter)........................ 152, 240

Borum, Poul: Ny dansk musik i Borums ører ... 99 Rosing-Schow, Niels: Materialeforskning i

Danmark? (Nye plader med dansk musik) ... 186

Siegel, Wayne: Amerikansk musik på plade ... 151

Tidsskrifter

Tidsskriftrevy ved Nanna Schiødt .......... 153

Tidsskriftrevey ved Ivan Hansen....................... 190, 239

Meddelelser og diverse

Mindeord:

Om Peter Weis (Robert Naur)............. 289

Om Flemming Weis (Mogens og Merete Winkel

Holm)................................ 98

Om Cornelius Cardew (Helle Norup)....... 241

Bentzon, Johan: Eksport af dansk Musik

(mødereferat).......................... 102

Bentzon, Johan: Hvad er det at være målgruppe? (oplæg)............................... 154

Dansk Tonekunstner Forening, referater m.v....................53, 191 299