DANSK Tonekunstnerforenings program for 1982-83

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 01 - side 51-51

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Onsdag 29.9 kl. 16.00:

Den kirkemusikalske uddannelse ved konservatorierne. Indledere: Professorerne Grethe Krogh og Leif Thybo samt organisterne Walter Jensen og Charley Olsen, Dansk Organist og Kantorsamfund (DOKS).

Mødested: Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København.

Onsdag 27.10 kl. 16.00:

Hvad skaber et hit? Indledere: Komponisterne Bent Fabri-cius Bjerre og Niels Hausgaard samt programmedarbejder i Danmarks Radio Jørgen Mylius. Mødested: Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København.

Onsdag 24.11 kl. 15.00:

Aktuelle problemer ved landsdels-orkestrene.

Indledere: Professor Søren Sørensen, "" kapelmester Jens Schrøder og komponisten Mogens Winkel Holm. Mødested: Det fynske Musikkonservatorium, Fyensgade, Odense.

Onsdag 19.1 kl. 16.00:

Skal dansk musikliv internationaliseres? Udgangspunkt vil være den nyoprettede Europafond. Indledere: Ekspeditionssekretær Birgitte Oxdam, kulturministeriet, redaktør Knud Vilby, kulturafd. Danmarks Radio, generalsekretær Erik Andersen, foreningen Norden. Indbudt er fhv. udenrigsminister Kjeld Olesen.

Mødested: Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København.

Onsdag 9.3 kl. 16.00:

Emnet for mødet står åbent for et evt. aktuelt emne. Hvis et sådant ikke foreligger vil emnet enten blive »Hvem komponerer I for?« eller »Grammofonindustrien et problembarn?«

Den danske stats legatbolig i Paris

Den danske stats legatbolig i Paris administreres af en stiftelse, der har navn efter boligens givere, Ludvig Preetzmann-Aggerholm og hustru. Stiftelsen har til formål at muliggøre kortere ophold i Paris på økonomisk rimelige vilkår for danske kunstnere, videnskabsmænd og andre åndsarbejdere.

Legatboligen er beliggende på 2. sal i 3 rue de la Perle, 75003 Paris, og består af opholdsstue, sovealkove, badeværelse og køkken. Den er fuldt møbleret og udstyret. Til boligen, som betjenes af elevator, hører garage. Den månedlige husleje på 1500 francs inkluderer betaling for varme, lys, telefon og garage. Stiftelsen kan tildele ophold i boligen for en periode på mellem 2 og 6 måneder. Der kan nu ansøges om ophold i legatboligen i perioden 1. januar- 31. december 1983. Ansøgningen må foruden oplysninger om ansøgerens personlige og professionelle data indeholde en detailleret beskrivelse af formålet med opholdet i Paris. Ansøgningen sendes inden udgangen af september 1982 til:

Bestyrelsen for Ludvig Preetzmann-Aggerholm og hustrus stiftelse
c/o Udenrigsministeriets presse- og kulturafdeling
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf.
(01) 15 07 26, hverdag kl. 10-12. Formand:
Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører:
Sekretær: Henning Fangel.
Postgiro: 5 00 34 74.
Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfs-gade 3, 1151, København K, tlf. (01) 15 07 26. Forretningsfører: Henning Fangel. Formand: Gunner Møller Pedersen, tlf. (01) 67 95 18. Postgiro:1576275. NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på DUTs kontor.