Indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Indholdsfortegnelse

Forside: Gorm Valentin har taget nogle nye billeder af Per Nørgård og Pelle Gudmundsen-Holmgreen for DMT

3 Leder

4 Karl Aage Rasmussen i samtale med Pelle Gudmundsen-Holm-green og Per Nørgård

26 Erling Møldrup skriver om Nør-gårds guitarværker

32 Symposion om Sjostakovitsj' forhold til politik

34 Svend Aaqvist Johansen ser på de danske musikforlags produktion

39 Debat

40 Bøger om æstetik, tonesymboler og det uforklarlige

48 Plader

49 Mindeord: Poul Rovsing Olsen

50 ... til sidst

51 Dansk Tonekunstnerforening

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-raent (inkl. moms.): kr. 100,00. Årsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5 00 3474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. l 1982/83 | ,

57. årgang OITlt

Løssalg: kr. 25,-