After Antiquity?

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 02 - side 55-55

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I dette nummer af DMT optager John Cage, Sergio Celibidache og Karol Szymanowski en væsentlig plads. Alle jubilerer i år: Szymanowski-100 året fejres på en måde, der tyder på et gennembrud for den tidlige polske modernist. Birthe Trærup tegner et portræt udfra hans besøg i Danmark i 30'erne.

Dirigenten Sergio Celibidache fyldte 70 i år og har i den anledning, på vanlig vis, et par bemærkninger til det klassiske musikliv. Også John Cage fyldte 70 i år, og en sådan højtid for den amerikanske avantgardes bedstefader kunne naturligvis ikke gå af i stilhed. Poul Borum - Cage-fan om nogen - har digtet udfra det berømte stilhedsværk 4' 33. Helmer Nørgård skriver om Cage's udfordringer til musikken og lytteren, og endelig bringes et omfattende interview med Cage, lavet denne sommer i forbindelse med festivalen »Mayor Byrne's New Music America '82«, som Wayne Siegel rapporterer fra. I tilknytning til det amerikanske skriver Karl Åge Rasmussen - flittig som altid - om amerikanske komponister, som de fremstår i en ny stor interview-bog, som DMT tilbyder læserne i import (se side 87-94). Og apropos Svend Åquist Johansen's artikel i sidste nummer, om musiklivets mæcener, belyser Peter Woetmann Christoffersen musikkens velyndere i renæssancen. Jubilærer, fødselsdage, tilbageblik, musikhistorier, nyromantik, re-mo-dernisme, neo-middelalder... Avantgarden har pr. definition altid befundet sig i den experimenterende frontlinie. I disse år synes der at være tid til status, reflektion og sammenfatning ... selv for Cage!