Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 02 - side 55-55

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Indholdsfortegnelse

56 After Antiquity (interview med John

Cage)

68 4' 34"" -digt af Poul Borum 70 I tillid til J. C. - af Helmer Nørgaard

73 John Cage på plade - af Ivan Hansen

74 Szymanowski i København - af Birthe Trærup

79 Værkliste - Tidlig Cage (1932-1958)

80 Sokrates på dirigentpulten (interview med Celibadache)

83 Rapporter - fra Amerika 87 Bøger:

Karl Åge Rasmussen om Soundpieces,

Interviews with American Composers.

Peter Woetmann Christoffersen om

Music and Patronage

98 Notitser

99 Diverse

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Àrsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 2 1982/83

57. årgang Løssalg: kr. 25,-