Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 02 - side 99-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Ny musik til amatørmusikerne

- Rapport fra et symposion

Af Henrik Colding-Jørgensen

Sidste weekend i april i år mødtes 22 mennesker på Lisegården i Liseleje for at drøfte amatørmusikernes forhold til den nutidige musik. De ti var repræsentanter for Dansk Amatørmusik Union, som stod for afholdelsen af symposiet, de øvrige 12 var medlemmer af Dansk Komponistforening.

Lørdag den 24. april 1982

Efter det indledende kaffe- og tebord var der åben prøve med strygekvartet (halvt professionelle, halvt amatører). Der blev spillet satser af Peder Holm, Birgitte Alsted og Ib Nørholm, og de meget fredelige drøftelser mundede nærmest ud i, at amatørerne udmærket kan bruge den ny musik, selv om den ikke er skrevet direkte til amatører.

Efter middagen var der udveksling af erfaringer med ny musik for amatører. Komponisterne Jørgen Plaet-ner, Andy Pape, Carl Bergstrøm-Nielsen, Lars Heegaard og Nils Holger Petersen præsenterede hver et kort eksempel, efterfulgt af spørgsmål fra de øvrige deltagere. En del af værkerne var skrevet for og/eller udført af amatører.

Om aftenen var der natmad med lang og livlig, men ustruktureret diskussion.

Søndag den 25. april 1982

Søndag formiddag fik vi besøg af Roskilde Blæserkonsortium og der var fri adgang til en åben prøve på Stravinsky's Symfonier for Blæsere og Koncert for Klaver. Klaversolist var Amalie Malling. Konsortiet er et amatørorkester med symfonisk blæserbesætning, og ledes af Svend Aaquist Johansen. Efter frokost drøftedes arbejdet med nutidig musik i amatørensembler, med indledning af Svend Aaquist Johansen, og eftermiddagen - og symposiet - sluttede med en snak om de praktiske muligheder for samarbejde. Her kom der mange gode ideer og tanker frem, specielt blev fra mange sider fremhævet behovet for, at amatørorkestrenes dirigenter kan stifte bekendtskab med de nutidige danske værker. Der er også et stort behov for en form for katalog over værker som er egnede til udførelse af amatører.

***

Som kontakt mellem komponister og amatørorkestre fungerede symposiet nok ikke allerbedst, måske mest fordi Dansk Amatørmusik Unions repræsentanter først og fremmest var foreningsfolk; der var kun to aktive dirigenter til stede. Diskussionerne kom derfor i ret høj grad til at forløbe i nogle principielle baner, medens den praktiske musiceren kom til at stå noget isoleret i programmet. Dette gjaldt især prøven med Roskilde Blæserkonsortium, idet den ikke var kædet direkte sammen med nogen diskussion eller lignende. En første, indledende kontakt med parterne var der dog tale om, og det er tanken, at arrangementet skal følges op, især med arrangementer af mere praktisk karakter. For det var en klar konklusion på symposiet, at amatørmusikerne og komponisterne har brug for hinanden.

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

DUT-Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Henning Fangel.

Postgiro: 5 00 34 74.

Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfælleskab med DUT, Valkendorfs-gade 3,1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Forretningsfører: Henning Fangel. Formand: Jesper Beckman, tlf. (01) 14 24 89. Postgiro: 1576275.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på DUTs kontor.