Bøger - Kort og godt om tidlig musik

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 03 - side 149-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Jerome & Elizabeth Roche: A Dictionary of Early Music: From the Troubadours to Monteverdi. Faber Music London 1981; 208 s. £ 6.95 (paperback £ 2.95).

Af P. Woetmann Christoffersen

Et halvt årtusindes musik behandlet i en opslagsbog i billigbogsformat og på kun 208 sider! Det må da være en vittighed, eller: Hvad vil man nu prakke det sagesløse publikum på? Ens første reaktion når man får denne lille bog i hånden er afvisende. Men når man så tænker på hvor lidt almindelige musikleksika, for slet ikke at tale om generelle leksika, indeholder om musik før 1600, og på de unøjagtige oplysninger der ofte findes på pladeomslag eller det sludder radio og TV undertiden garnerer ældre musik med, så har en sådan lille opslagsbog måske alligevel en mission, hvis ellers indholdet kan tages for gode varer. Og det kan det. Inden for de rammer, som forlaget og forfatterægteparret har sat for bogen, er det gjort så godt som man næsten kan forestille sig det muligt. Sproget er smukt og klart; der er intet af det leksikon-volapyk, som man møder i selv meget store værker. Forfatterne synes velorienterede i hele det mangesidede emneområde, også i den nyere litteratur, og deres prioritering og udvælgelse af stoffet er velovervejet og konsekvent. Artikler om instrumenter er i mange tilfælde forsynet med instruktive tegninger. En tids brug og en række stikprøver tyder på, at artiklerne er uden væsentlige fejl, og hvor det drejer sig om omdiskuterede emner indtager forfatterne et solidt midterstandpunkt; bogen er desuden bemærkelsesværdig fri for trykfejl.

Begrænsningerne falder naturligvis i øjnene. Bogen indeholder ca. l .000 korte artikler, hvoraf de ca. 700 omhandler komponister, ca. 100 instrumenter og de resterende ca. 200 behandler musikteoretikere og -forfattere, forlæggere, vigtige håndskrifter og musiktryk samt musikalske former og tekniske termer. Det vil sige at en stor del af musiklivet ikke er repræsenteret. Man har bevidst udelukket emner som f.eks. udøvende musikere, digtere og komponisternes arbejdsgivere (hoffer, kirker, byer osv.), ligesom der ikke findes artikler om musiklivets udvikling i institutioner, byer og lande. Sandsynligvis mere utilsigtet er bogens utilstrækkelige behandling af den eenstemmige musik uden for hofkredsene.

De ekstremt korte artikler om »Plainchant (Gregorian chant)«, »Monophony« og andre om de enkelte sangformer giver intet reelt indtryk af kirkesangens dominerende musikalske position i hele perioden, og det verdslige repertoires populære side, med underholdning og oplysning for alle samfundets lag, omtales tilsyneladende slet ikke. Koncentrationen om komponisterne og deres værker hører imidlertid sammen med hele bogens sigte. Den henvender sig til ikke-specialister; til musikere, amatører, koncertgængere og pladekøbere som ønsker lettilgængelige oplysninger om den hidtil ukendte musik, som de seneste årtiers hastigt voksende interesse har fået til at klinge igen. Her svarer bogens udvalg godt til udbuddet af musik, og forfatternes henvisninger til uddybende litteratur og nyudgaver af musikken kan føre brugere til mere udtømmende behandlinger af emnet. De enkelte artikler er som nævnt meget korte, fra 6-7 linier om mindre kendte navne til omkring 60 linier om de kendte. En sådan kortfattethed stiller store krav til formuleringsevnen; at det er lykkedes så godt for forfatterne er nok bogens største aktiv. De tekniske termer forklares letforståeligt uden at noget væsentligt går tabt. Artiklerne om komponister består af en kort biografi, en værkoversigt samt en karakteristik af vigtige værker eller værkgrupper. Artiklen om Jean Mouton kan tjene som eksempel. Den er af mellemlængde (37 linier), og de følgende 12 linier udgør slutningen: »... he preferred smooth, conjunct lines and beautifully polished, flowing polyphony. He liked to rework motives, bringing them back to achieve musical coherence, as in the attractive motet Quaeremus cum pastoribus; at other times his handling of canonic technique is impressive, as in the quadruple canon Nesciens mater in 8 parts. A number of Mouton's motets were written specifically for French court occations.« (s. 132). Bogen kan anbefales alle som lommeopslagsbog. Et forhold som nedsætter dens brugsværdi må dog anføres. Den er meget engelsk. En ting er, at engelske komponister er tydeligt overrepræsenteret, en anden og værre er, at der ingen krydshenvisninger fra andre europæiske sprog til engelsk findes. Også i England importeres der plader fra kontinentet. En pladesamler vil ikke kunne finde så almindelige betegnelser som f.eks. »zink« eller »viele à archet«, men må vide, eller slå det op andetsteds, at de skal findes under henholdsvis »Cornett« og »Fiddle«. Der er adskillige halve hvide sider i bogen, så der burde have været plads til korte henvisninger.

Nye bøger

Wilfred Mellers: Beethoven and the Voice of God (Faber & Faber). Wilfred Meilers: Bach and the Dance of God (Faber & Faber). Igor Stravinsky: - Selected Correspondence Vol. I, edited by Robert Craft (Faber & Faber). Eric Walter White: Britten - His Life and Operas (Faber & Faber). Ansgar Jerrentrup: Entwicklung der Rockmusik (Gustav Bosse). Tibor Kneif: Rockmusik (Ro Ro Ro). Raimund Bard: Untersuchungen zur motivischen Arbeit in Haydns sinfonische Spätwerk (Bärenreiter). Carl Dahlhaus m.fl.: Ernst Krenek (Universal Edition). Werner Klüppelholz: Maurizio Kagel 1970-1980 (Du Mont Buchverlag, Køln).

Klaus Scheming (ed.): Maurizio Kagel - Das Buch der Hörspiele (Suhr-kamp).

lannis Xenakis: Regards sur lannis Xenakis (Stock/Musique, Paris). Gottfried Stein: Neue Musik in der Krise (Möseler, Wolfenbüttel). Steven Stucky: Lutoslawski and his Music (Cambridge Univ. Press). E. R. Reüly: Gustav Mahler and Guido Adler. Records of a Friendship (Cambridge Univ. Press). M. Palmer: New Wave Explosion. How Punk became New Wave became the Eighties (Proteus, England). Jerome Roche: Lassus (Oxford Univ. Press).

Arnold Whittall: The Music of Britten and Tippett (Cambridge Univ. Press). B. Priestley: Mingus. A Critical Biography (Quartet, England).

E. Badura-Skoda m.fl.: Schubert Studies. Problems of Style and Chronology (Cambridge Univ. Press). D. Fallows: Dufay (Master Musicians Série, Dent).

Nils Grinde: Contemporary Norwegian Music 1920-80 (Universitetsforlaget, Oslo).

Jim Samson: The Music of Szyma-nowski (Kahn & Averill, London). Rudolf Klein m.fl.: Alban Berg Symposion Wien 1980 (Universal Edition). Albrecht Betz: Hanns Eisler. Political Musician (Cambridge Univ. Press). Hans Werner Henze: Music and Politics: Collected Writings 1953-1981 (Faber & Faber).

Jens Peter Larsen m.fl.: Haydn Studies (Norton, London). Martha L. Manion: Writings about Cowell (Brooklyn College, N. Y.). Mantle Hood: The Evolution of Javanese Gamelan Book I (Heinrichshofen, Wilhelmshaven).

Erik Wiedemann: Jazz i Danmark I-III (Gyldendal).

Ketting, Brincker, Gravesen, Hatting, Krabbe: Gyldendals Musikhisto-ri I (Gyldendal). Musikhistorie. Otto Kolleritsch m.fl.: Zur »Neuen Einfachheit« in der Musik (Universal Ed.).

Milko Kelemen: Klanglabyrinthe. Reflexionen eines Komponisten über die Neue Musik (Piber Verlag). H. H. Stuckenschmidt: Zum Hören geboren, Ein Leben mit der Musik unsere Zeit (Bärenreiter Verlag). Peter Rummenhöller: Die musikalische Vorklassisk (Bärenreiter Verlag). Joachim-Ernst Berendt: Das grosse Jazzbuch. Vom New Orleans bis Jazzrock (Fisher Verlag). Ivan Hansen (red.): Per Nørgård -Artikler 1962-1982 (eget forlag). Jens Bonderup: The Saint Martial Polyphony. Texture and Tonality (Mus. Inst. Århus Universitet).