Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 03 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

indholdsfortegnelse

Forsiden: Hvem er DMT's julemand? 104 Poul Ruders interviewer Oliver

Knussen 110 Ole Nørlyng om Winkel Holm og

Hauges nye ballet 117 Mogens Winkel Holm om

komposition og koreografi 122 Anker Fjeld Simonsen interviewer

Jacob Fabricius

126 Samtale med Stockhausen 134 Stockhausen på plade 13 5 Debat: dmt og DMT

(Morten Zeuthen) 137 Avantgarden og Instrumentet:

Fløjten (Søren Barfoed) 142 Rapport fra Elektronmusik-festivalen

i Stockholm 145 Boganmeldelser

150 Tidsskrifter

151 Dansk Tonekunstnerforening Midtersiderne: Danske Uropførelser 1981

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Àrsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Årsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 3 1982/83

57. årgang Løssalg: kr. 25,-