Hvem er DMT's julemand?

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 03 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

»... man er egentlig nærmest noget af et postbud«, siger Stockhausen om inspirationen og arbejdet som kunstner i den samtale DMT bringer som optakt til hans Danmarks besøg i januar.

Med i denne Stockhausen-juleombæring er også Poul Ruders, som introducerer den unge engelske komponist Oliver Knussen, hvis musik opførtes første gang herhjemme i december, og Jacob Fabricius, en produktiv dansk komponist, som kun få kender til - hvilket Anker Fjeld Simonsen søger at råde bod på i form af et portræt.

Mogens Winkel Holm har blandet kunstarterne i en ny ballet - »Til Blåskæg« - hvor han både optræder som komponist og koreograf. Ole Nørlyng beretter om værket -og arbejder i øvrigt på en artikel om dette samspil mellem ny musik/ny dans, som har taget så voldsomt fart på det seneste. Mogens Winkel Holm introducerer her emnet med et debatoplæg, hvor bl.a. komponister opfordres til at øge samarbejdet med dansere - og omvendt. På lignende vis efterlyser Morten Zeuthen større kontakt mellem komponister og musikere - og DMT følger op i dette nummer ved at starte en ny artikelserie om Avantgarden og Instrumentet - skrevet af musikere.

DMT siger tak for i år - og ønsker læserne god jul og godt nytår.