Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 04 - side 155-155

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

indholdsfortegnelse

155 Leder

156 ISCM1982

159 Bengt Johnsson om Langgaard 164 Krønike af Jørgen I. Jensen 171 Mellem lammekøller og liderlighed 175 Stockhausen privat 181 Interview med Libby Larsen 185 lannis Xenakis' kompositionsteknikker, en eksemplification af Ivar Frounberg

200 Rapport fra Kagelkurset i Århus 203 Gyldendals Musikhistorie

blir anmeldt 207 Dansk Tonekunstnerforening

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Àrsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Arsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 4 1982/83 57. årgang Løssalg: kr. 25,00

dmt