Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 05 - side 211-211

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Forside:

De stedsegrønne giganter i baggrunden er Bach og Mozart (hhv. den brede midtvejs og den slanke i skovbrynet). I forgrunden ses Finn og Aslaug Høffding. - Foto: Svend Ravnkilde, Buresø ved Slagslunde, 28.01.1983.

indholdsfortegnelse:

212 Samtale med Finn Høffding 227 Klip fra Per Nørgårds opera

Siddharta ø 233 Symposion 235 Helmer Nørgaard og Lars Hegaard

anmelder plader

238 Jan Maegaard anmelder et nyt musik-tidsskrift

239 Rapport om DUTs animationsprojekt

242 Notitser

243 Xenakis' værkliste Foreningerne

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors. Anmeldelsesredaktør: Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsga-de 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Jørgen Schläger) Telex 15010 SMI. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms.): kr. 100,00. Arsabonne-ment (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 100,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 100,00 (inkl. postage). Postgiro: 5003474

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men patager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 5 1982/83 57. årgang Løssalg: kr. 25,00

dmt

Årgang 57/1982-1983, nr. 05