Foreningerne

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 05 - side 243-243

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Tonekunstnerforeningen

Tonekunstnerforeningens sidste møde i denne sæson måtte aflyses på grund af afbud fra kulturministeren. Mødet vil blive afholdt i begyndelsen af næste sæson i stedet for. Meddelelse om tid og sted vil kunne læses i DMT.

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

DUT-D et Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Henning Fangel. Postgiro: 5 00 34 74. Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30. DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfælleskab med DUT, Valkendorfs-gade 3,1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Forretningsfører: Henning Fangel. Formand: Jesper Beckman, tlf. (01) 14 24 89. Postgiro: 1576275.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på DUTs kontor.