Siddharta

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 05 - side 226-229

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Spel för den väntade»

URPREMIÄR Fredagen den 18 mars 1983 kl. 19.30

Opera/balett i tre akter

Musik PER NØRGÅRD

Libretto Per Nørgård och Ole Sarvig

Översättning Lars Runsten

Ljussättning Hans-Åke Sjöquist

Dekor och kostymer Ingrid Rosell

Koreografi Marie Lalander och Dinna Bjørn

Regi Lars Runsten

OPERAN

Lars Runsten berättar om Siddharta: ""En fader vill behålla sin son for sig själv, for traditionen och 'arvet f ran fädernas moda Sonen s kali beskyddas mot livet. Dåfadern ar en mäktig hårskare, får hans beslut konsekvenser for en helt folk. Med entusiasm bygger man upp ett skyddat vällustrike och rensar brutalt ut alla dem som inte stämmer med skönhetsbil-den, gamla och sjuka, som den unge prinsen inte får se. Genom en tillfällighet avslöjas så småningom det raffinerade bedrageriet. Prinsen sager nej till lögnen och till en manipulerad tillvaro och går i protest bort f ran sin far, familj och alla dem som bedragit honom. ""

Rollerna: Siddharta, prins, (som sedermera blir Buddha) Thomas Sunnegårdh, Suddhoda-na, hans far, konung på slottet Kapilavastu Staffan Sandlund, Maya, hans drottning Ursula Jekell, Praj apati, Mayas syster Margareta Hallin, Yasodhara, prinsessa Agneta Lundgren, Asita, vis man och teckentydare Kolbjörn Höiseth, l:e Ministern, ceremonimästare Hans Johansson, 2:e Ministern, krigsminister Bo Lundborg, Budbäraren Paul Höglund, Kama-la, prinsessa Iwa Sörenson, Tara, prinsessa Gunilla Söderström, Amra, dansare Madeleine Onne, Gandarva, sagoberatterska Inger Blom, Tre tiggare, vandrande musikanter Gunilla Wallin, Birgitta Svenden, Tom Borge Martinsen. Hovkapellet. Operabaletten. Operakö-ren. Barnkör från Adolf Fredriks Musikskola.