Der er sket omvæltninger

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Der er sket omvæltninger her på redaktionen, som forhåbentlig får betydning både for bladets indhold og udseende. - DMT's mangeårige medredaktør Hans Gefors har takket af for i højere grad at få tid til at komponere. I hans sted byder vi velkommen til Ivan Hansen, som ikke vil være DMT's læsere ubekendt. Ivan har varetaget anmeldelses- og nyhedsstoffet i flere år. Samtidig er der sket det revolutionerende at det har været muligt at knytte en lay-out mand til bladet: Steen Drabiks sobre og rene stil skulle allerede præge dette nummers sider, og vi her på redaktionen har med et lettelsens suk givet dette arbejde fra os.

Telefonerne gløder i Århus og København. ISCM står for døren og i hovedkvarteret på Brokbjerggård har de ikke et ledigt sekund. Ikke desto-mindre har vi modtaget en opfordring om at kundgøre for DMT's læsere, at man ved at henvende sig på én af de to nedenstående adresser vil kunne rekvirere ISCM-programbogen GANSKE GRATIS. Det er en større sag på ca. 200 sider, skrevet både på dansk og engelsk, indeholdende komponistbiografier og værkkommentarer. Kort sagt: som et Numus-program - bare meget større!

AUT. Brokbjerg. DK-8752 Østbirk

tel. 05-78 12 60

eller

DUT/DMT Valkendorfsgade 3

DK-1151 København K.

tel. 01-15 07 26

Det tredie nr. af DMT i år, som - forhåbentlig - udkommer lige inden jul, kommer i høj grad til at dreje sig om ISCM-festivalen. Hermed vil vi gerne opfordre alle som måtte have en kommentar, en meningsytring eller sågar en artikel om ISCM eller aspekter af denne, om at indsende denne eller dette til redaktionen inden den 10. november. Ethvert indlæg modtages - også fra de mange unge komponister, som endnu ikke har opladt deres røst i bladet.