Indhold

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 02 - side 41-41

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Indhold:

42 2 x Nørgaard interviewer Vagn Holmboe.

50 Per Erik Veng interviewer Jan Latham-Koenig.

57 Lars Ole Bonde skriver om populærmusik.

63 Jørgen I. Jensen og Erik Fæster Olesen rapporterer fra ISCM.

73 DMT's ISCM Enquete.

76 Hvad skrev Pressen... ?

78 Karl Aage Rasmussen om Adorno.

85 Claus Overlund har interviewet Rovsing Olsen.

92 Toufic Kerbage skriver om Rovsing Olsens arabiske inspirationer.

98 Ole Nørlyng orienterer om ny

dans og ny musik.

108 Trine Smith analyserer kvinders valg på konservatoriet: Ubrugte evner.

115 Ivar Frounberg filosoferer over »aggregater«.

124 Anmeldelser

125 Ulrik Skouenborg viser vej i Wagnerbogsj unglen.

130 Rapporter. 136 Foreningerne.

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.SO-IS.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K, (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger),Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press, Gylling. 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(inkl. moms): kr. 125,00. Årsabonnement (supskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 125,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway. Finland, Island): Dkr. 125,00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 83/84: Alm. kr. 140,00. Stud./pension kr. 90,00. Familie kr. 180,00 (max. 2 medlemmer el. 90 kr. pr. næse).

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3. 1151 København K, tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk. Postgiro: 2 00 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Kornponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 2-3 1982/83 57. årgang Løssalg: kr. 25,-

dmt