Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 04 - side 205-205

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Samtale på Klang Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Dansk Tonekunstner Forenings møde på Musikkonservatoriet d. 25. januar med emnet »Underholdsningsmusk - seriøs musik. Er der en grænse?« havde som indledere Musikanmelder Ebbe Rosander Sørensen, Programmedarbejder Erik Moseholm og - i den sygemeldte Mogens Winkel Holms sted - Komponisten Ivar Frounberg. De tre indlederes indlæg gav tilsammen et godt grundlag for, at man i den efterfølgende diskussion i hovedsagen kunne blive enige om, at der ingen skarp grænse kan trækkes, hverken mellem de forskellige musikgenres forhold til de to kategorier eller, til grænserne imellem dem. God underholdning har også sin værdi udover oplevel-sesøjeblikket - og så længe man ikke kan finde en bedre betegnelse end seriøs på den musik, som gerne vil være mere end underholdende, er det de skabende, de udøvende og de lyttende, der tilsammen ved deres holdning afgør om musikken i hvert enkelt tilfælde kan opfylde dette mål. Måske vil der især være brug for at få de sidstnævnte til at formulere, hvad de fra tid til anden får ud af musikken udover en god eller mindre god underholdning.

Johan Bentzon

Samtidig gør vi opmærksom på vort næste møde onsdag d. 22. februar kl. 16,00 på Det kgl. danske Musikkonservatorium hvor vort emne - meget aktuelt - er »Dansk Kulturliv i en sparetid«. Tilstede er Kulturminister Mimi Stilling Jacobsen - og Dansk Kunstnerråd er indbudt.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfs-gade 3,1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund.

Postgiro: 5 00 34 74. DMTs redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Forretningsfører: Claus Overlund. Formand: Jesper Beckman, tlf. (01) 14 24 89. Postgiro: 1576275.

NB : DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på DUTs kontor.

Årgang 58/1983-1984, nr. 04