indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 04 - side 141-141

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

indholdsfortegnelse DMT nr. 41983/84

142 Erik Christensen taler med Svend-David Sandstrøm.

154 Manifest af Thomas Koppel.

156 Morten Zeuthen taler med Thomas Koppel.

162 Den døende Musik, (om Jan W. Morthenson).

164 Krønike af Jørgen J. Jensen.

168 Interview med Joan la Barbara.

176 Michel Foucault og Pierre Boulez i samtale.

182 Alban Berg, kærligheden og dyneløfterne.

188 Bøger.

198 Rapporter.

202 Debat.

204 Koncertnoter.

205 Foreningerne.

141 (til forsidebilledet) Svend-David Sandstrøm.

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K, (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger), Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press. Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(inkl. moms): kr. 125,00. Årsabonnement (supskription til Sverige, Norge, Finland. Island): Dkr. 125,(K) (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway. Finland, Island): Dkr. 125.00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr pr. nr. DUT-medlemskab 83/84: Alm. kr. 140,00. Stud./pension kr. 9(),(X). Familie kr. 1X0,00 (max. 2 medlemmer el. 90 kr. pr. næse).

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Káthie Kirk. Postgiro: 2 00 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 4 1983/84

57. årgang Løssalg: kr. 25,-

Årgang 58/1983-1984, nr. 04