Foreningerne

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 05 - side 261-261

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

DUT-D et Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3,1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Niels Ro-sing-Schou. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund.

Postgiro: 5 00 34 74. DMT's redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151

København K, tlf. (01) 15 07 26. Forretningsfører: Claus Overlund, Formand: Jesper Beckmann, tid. (01) 14 24 89. Postgiro:

l 57 62 75.

NB : DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på DUTs kontor.

Årgang 58/1983-1984, nr. 05