indholdsfortegnelse DMT nr. 5 1983/84

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 05 - side 209-209

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

indholdsfortegnelse DMT nr. 5 1983/84

210 New York-Köln-København: Samtale med Steve Reich.

226 Portræt af Ivar Frounberg.

236 Strejftog i Portugals musikliv.

246 Det fremmede lys -

en kommentar til Sven-David Sandström.

249 Rapporter:

- med rosenrød afgang til Metz _

- DMT's børnemusikuge 1984 253 Bøger:

- Carl Nielsen, Dagbøger og brevveksling med Anne Marie Carl-Nielsen,

- Musikkens historie som tegneserie.

258 Plader:

Wilh. Stenhammars Strygekvartetter nr. 1-6.

261 - En efterlysning Foreningerne.

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K, (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger), Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press. Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms): kr. 125,00. Årsabonnement (supskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr.-.125,(K) (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway. Finland, Island): Dkr. 125,00 (inkl. postage'). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab83/84: Alm. kr. 140,00. Stud./pension kr. 90,00. Familie kr. 180,00 (max. 2 medlemmer cl. 90 kr. pr. næse).

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kathie Kirk. Postgiro: 2 00 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekun^tnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 5 1983/84

dmt

58. årgang Løssalg: kr. 30,-