uden titel

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 05 - side 209-209

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Måske har den forkætrede Darmstadt-modernisme omsider fået en afløser som musikalsk stridsemne - i den minimalmusik, som efter snart 25 års gradvis udvikling idag står som en central skole i den ny musik. Bølgerne går højt når minimalmusikken pulserer med al foragt for vanlig god avantgardistisk tone og intellektuelle sikkerhedsnet. Også Steve Reich og Per Nørgård diskuterede således heftigt minimalismen og dens vokseværk under den amerikanske mesters nylige besøg i landet. Ordvekslingen, der peger på debatforskelle mellem New York og Skandinavien fortjener næsten referat: Per Nørgård (incognito på »Meet the Composer« -aftenen): Om Reich ikke så en fare ved bivirkningerne i at overføre principperne fra de tidlige, spændende kammerværker til stort symfoniorkester, som i det nye værk »The Desert Music«, der undertiden kunne minde svært meget om Walt Disney's - iøvrigt udmærkede - Bambi-musik? Svaret kom prompte: You do your thing and I do mine. If you ""dont like it, then leave. And thats it! Senere kom de mere på talefod ('can I talk to Per Norgard, Terry Riley told me about him in 1965?') og mini-malisten indrømmede da, at han havde været glad for kritikken-han ville overveje en revision af instrumentationen!

DMT bringer i dette nummer et stort interview med den indflydelsesrige amerikanske minimalist. Der er ligeledes et portræt af Ivar Frounberg, som har haft portrætkoncert på Louisiana. Lars Heegaard har talt med ham. Frounberg giver selv en rapport fra musikfestivalen i Metz i november -83. Et strejftog gennem det revolutionære Portugals musikliv leder Anker Fjeld Simonsen ti år efter nellikerevolutionen - en dokumentarisk rapport og et personligt manifest. Sandström spøger igen-Jørgen I. Jensen sætter focus på ham. Dennegang uden d i Sven-David.

DMT's mangeårige og særdeles aktive redaktør Sigurd Berg er død midt i april. I mange år var han knyttet til Musikhistorisk Museum som arkivar - idealet af en arkivar med mere end 25.000 notitser, kort og artikler i sit personlige kartotek. I 1947 blev han redaktør af DMT sammen med Frede Schandorf Petersen og mens medredaktørerne skiftede blev Sigurd Berg siddende som ansvarshavende redaktør til 1965 hvor han afløstes af Hans Jørgen Nielsen.

Sidste nr. af DMT udkommer medio juni.

Årgang 58/1983-1984, nr. 05