Foreningerne

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 06 - side 321-321

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Komponisíforening:

Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00.
Valkendorfsgade 3,1151 København K,
tlf. (01) 13 54 05,
postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15.
Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab:

Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12.
Formand: Svend Aaquist Johansen.
Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund.
Postgiro: 5 00 34 74.
DMTs redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab:

Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26.
Formand: Jesper Beckmann, tlf. (01) 14 24 89.
Postgiro: 1576275.