indholdsfortegnelse DMT nr. 6 1983/84

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 06 - side 265-265

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

indholdsfortegnelse DMT nr. 6 1983/84

266 Dæmoniens spejl

En studie i Thomas Manns »Dr.

Faustus« 286 Fire profetier om musikkens

fremtid,f remtidens musik.

- Pierre Dørge

- Per Nørgård

- Thomas Koppel

- Den nye Kulturkvartet 298 Albumblad

300 Rapporter:

- Uden hensyn til æstetiske retninger, NUMUS -84.

303 -DDR-Musikdage.

304 Poul Borum anmelder plader: Gert Mortensens nye soloplade Achilles og Nørholm

307 Knud Mariner anmelder nye bøger om Alma Mahler. 309 Informationer:

- nye bøger

- tidsskrifter 311 Koncertnoter:

- Elektronmusik i Landskrona

- Kvalmemusik?

- Persisk/iransk musikbesøg

- Historien om en soldat.

319 ISCM 1985

320 En selvbiografi

321 Foreningerne

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K, (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger), Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms): kr. 125,00. Årsabonnement (supskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 125,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland. Island): Dkr. 125,00 (inkl. postage'). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 83/84: Alm. kr. 140,00. Stud./pension kr. 90,00. Familie kr. 180.00 (max. 2 medlemmer el. 90 kr. pr. næse).

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk. Postgiro: 2 00 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 6 1983/84 58. årgang Løssalg: kr. 30,-

dmt

Årgang 58/1983-1984, nr. 06