Informationer - Nye bøger

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 06 - side 309-309

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

20th Century Symphony (Christopher Ballentine - Dobson, Durham 1983)

Ligeti in Conversation (Eulenburg/ Schott 1983)

György Ligeti (Paul Griffiths - Robson, London 1983)

Frederic Delius and Edward Munch: their friendship and correspondance (John Boulton Schmith - Triad, Rickmansworth 1983)

All American Music: Composition in the late 20th Century (John Rockwell - Knopf, N.Y. 1983)

American Minimal Music (Wim Mer-tens - Kahn and Averill, London 1983)

The Symphonies of Havergal Brian (vol. Ill, by Malcolm Mac Donald -Kahn and Averill, London 1983)

The Musical Language of Berlioz (Julian Rushton - Cambr. U.P. 1983)

Popular Music 3: Producers and Markets (Richard Middleton and David Horn-Cambr. U.P. 1984)

The Aesthetic Understanding (Roger Scuton (Carcanet, Manchester 1983)

Von der Macht der Töne (Ferruccio Busoni - Universal 1983)

Paul Klee - Art and Music (Andrew Kagan-Cornell U.P., London 1983)

Music in the New World (Charles Hamm - Norton, London 1983)

Stravinsky in Modern Music (Carol J. Oja-Da Capo, N.Y. 1982)

A Book about Stravinsky (Boris Asafyev, transi, by R. French -UMI, Ann Arbor 1982)

Stravinsky: his Life, Works and Views (Mikhail Druskin, transi, by Martin Cooper-Cambr. U.P. 1983)

The Music of Igor Stravinsky (Pieter C. van den Toorn - Yale U.P., New Haven and London 1983)

Igor and Vera Stravinsky (Vera Stravinsky and Robert Craft-Thames an Hudson, London 1982)

Igor Stravinsky og hans musikk-for-ståelse (Ove Kr. Sundberg - Sólum 1983)

A Study of the Penderecki St. Luke Passion (Ray Robinson - MOECK 1983)

The well-prepared piano (2nd. edition, by Richard Bunger and John Cage, -Li to ral Arts, Press, San Pedro, California 1981)

Das Präparierte Klavier des John Cage (Monika Fürst-Heidtmann - G. Bosse, Regensburg)

Luigi Nono: Die elektronische Musik (Friedrich Spangemacher - G. Bosse, Regensburg)

Sprache und Musik bei Luciano Berio (Norbert Dressen - G. Bosse, Regensburg)

Das Lexicon der elektronische Musik (Herbert Eimert - G. Bosse, Regensburg)

A Bibliographie of Computer Music (Sandra L. Tjepkema - Iowa Un. press 1981)

Instrumentation/Orchestration (Alfred Blatter-Longman, London 1980)

How we treat our Composers (Alan Rump - Arts Council of G.Br., London 1982)

Americas - Essays on American Music (ed. by Peter Garland, Soundings Press, Santa Fe, New Mexico 1982)

Musikästhetik in der Diskussion (G. Knepler und H. Goldschmidt -Deutscher Verlag für Musik/Schott 1981)

Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM/ISCM) von 1922 bis zur Gegenwart (Anton Hae-feli - Atlantis, Zürich 1982)

Musiktheater Heute (Helmut Kühn -Schott 1982)

Politisch engagierte Musik als kompo-sitoriches Problem - dargestellt am Beispiel von Nono und Henze (Ernst H. Flammer - Koerner, Baden-Baden 1981)

Nam June Paik (John G. Hanhardt -Norton, N.Y. and London 1982)

The Magic of Tone/The art of Music (Dane Rudhyar-Shambala, London and Boulder 1982)

Über der Verhältnis von Konstruktion und Ausdruck in den Werken Anton Weberns (Reinhard Schulz - W. Fink, München 1982)

Anton von Webern: an annotated bibliography (Zoltan Roman - Information Coordinators, Detroit 1983)

The Music of Elliott Carter (David Schiff-Eulenburg, London 1983)

The Music of Pauline Oliveros (Heidi von Gunden - Scarecrow, New Jersey 1983)

A. Schoenberg/W. Kandinsky - letters, pictures and documents (J. Hahl-Koch - Faber, London 1983)

Europäische Musikgeschichte (H.A. Brockhaus - Neue Musik, Berlin 1983)

Rollende Worte: die Poesie des Rock (Peter Urban - Fischer, Frankfurt 1979)

The Litterature of Jazz: a Critical Guide, 2nd edition (D. Kennington and D. L. Read-Library Association 1980)

Jazz - Bibliografie (Bernhard Hefele -München, K.G. Säur 1981)

The Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures (Mike Brake -

Routledge and Kegan - N.Y. and London 1980)

The Illustrated History of Country Music (Patrick Carr - Doubledan/Dol-phin, Garden City 1980)

Rock Album of the 70's (Robert Christ-gau - Ticknor and Fields, New Haven and N.Y. 1981)

The Litterature of Rock, 1954-78 (Frank W. Hoffmann - Scarecrow Press , Metuchen, New Jersey and London 1981)

Pop Music in School, 2nd. Edition (Ed Lee, Graham Vulliamy - Cambr. Univ. Press 1980)

Børn og Musik (Poul Kjøller - Kulturministeriets Arbejdsgruppe 1983)

Musikalske Begreber (Søren Sørensen, Finn Slumstrup m.fl. - Gad 1983)

Musiklånere - en sociologisk undersøgelse (Bodil Høgh m.fl. -Biblioteksskolen 1983)

Synthesizere - og andre elektroniske musikinstrumenter (Jesper Ranum -Borgen 1983)

Musik på Fyn 1770-1850 (Sybille Re-ventlov - Gad 1983)

Danske Instrumentbyggere 1770-1850 (Dorthe Falcon Møller- Gad 1983)

Oplevelse af musikalsk spænding (Frede V. Nielsen - Akademisk Forlag 1983)

NB

(af Peter Woetmann Christoffersen)

Det falder uden for dmt's opgaver at anmelde en samling italienske madrigaler fra begyndelsen af 1600-tallet. Der er imidlertid en god grund til at gøre opmærksom på den; det fremgår af titelbladet: '20 ITALIENSKE MADRIGALER fra Melchior Borchgre-vinck Giardino Novo I - II København 1605/06. Udgivet med indledning og kommentarer ved studerende i forbindelse med et seminar, forestået af Henrik Glahn, Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet 1983, Edition Egtved.' Det drejer sig altså om en gruppe studerende som sammen med en lærer har udført det foreliggende arbejde, en smukt trykt bog på 210 sider med et indbydende nodebillede og fyldige kommentarer.

Det sker alt for sjældent at resultaterne af øvelser og seminarer når ud til offentligheden, at studenters arbejde bliver taget så alvorligt at man starter den besværlige proces med at gøre et manuskript klar til trykning, skaffe de nødvendige penge osv. Det er et prisværdigt initiativ, som bør kunne inspirere andre lærere og studerende. PW