ISCM 1985

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 06 - side 319-320

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Planlægningen af ISCM Verdens-musikdagene 1985 er nu i fuld gang. Holland har æren for afviklingen af festivalen, der foregår fra den 4. til den 13. oktober 1985 med koncerter i Amsterdam samt i flere andre store hollandske byer. I lighed med tidligere år skal den danske sektion af ISCM udvælge seks værker til bedømmelse i den internationale jury, der udtager værker til festivalen. Vi skal derfor anmode alle komponister om at indsende værker til den danske ISCM-sektion alias DUT, senest den 1. september 1984. Værkerne skal være komponeret indenfor de sidste fem år, og der er mulighed for at indsende værker indenfor følgende kategorier:

a) Symfoni-orkester og kammer-orkester

b) Kor - med eller uden begrænset instrumental ledsagelse

c) Elektroakustiske værker og live-elektro-niske værker.

Til bedømmelsen indsendes et 2-spors, 19 cm./sek.-bånd med angivelse af head-out eller tail-out. Multi-track udstyr står til rådighed ved selve koncerterne.

d) Orgel - nærmere oplysninger om orglet kan fåes ved henvendelse til den hollandske ISCM-sektion (adresse nedenfor).

e) Kammermusik for solister og ensembler med op til 13 musikere.

Den danske jury sammensættes efter den 1. september og tager fluks fat på bedømmelsen af de indsendte værker. Seks værker skal udvælges og sendes videre til vurdering i den internationale jury, der står for planlægningen af seks af festivalens koncerter. Den internationale jury består af Karel Goeyvaerts, Günther -Schuller, Andreas Szöllösy, Klaas de Vries og Isang Yun.

Det er også muligt at indsende værker direkte til bedømmelse i den internationale jury, hvis man er komponist, hvorimod forlæggere ikke kan indsende direkte. Imidlertid kan hver komponist kun indsende et værk til den internationale jury, og det skal ske inden den 1. november 1984.

Programmet for ISCM-dagene i Holland indeholder også en nyskabelse i forhold til tidligere, idet den hollandske ISCM-sektion har planlagt en række koncerter, hvor de nationale sektioner for egen regning kan præsentere et program på højest 50 minutter. Der er afsat plads til op til 12 nationale programmer fordelt på seks koncerter -to sektions-programmer pr. koncert. Hvis den hollandske sektion modtager flere end 12 forslag til nationale programmer, vil man nedsætte et udvalg, der bestemmer hvilke programmer, man vil gennemføre.

Den danske ISCM-sektion vil selvfølgelig gerne bidrage med et dansk 50 minutters program, hvis vi kan skrabe penge sammen til at sende et ensemble til Holland. Hollænderne giver de nationale sektioner frie hænder ved planlægningen af de nationale programmer, og det betyder, at den danske ISCM-sektion også gerne modtager værker, der ikke kan indpasses i ovenstående kategorier. Desværre kan vi ikke påtage os at returnere de værker, der ikke bliver udvalgt til bedømmelse i den internationale jury eller til et specielt dansk bidrag til ISCM i Holland. Værkerne kan dog afhentes på DUTs adresse efter den 1. november 1984, eller man kan træffe særlig aftale om returnering imod dækning af forsendelses-omkostninger.

Værker til den danske ISCM-sektion sendes til:

Dansk ISCM Sektion

Valkendorfsgade 3

1151 København K

Ved direkte indsendelse af værker til den internationale jury er adressen:

ISCM Dutch Section

c/o Gaudeamus

Swammerdamstraat 38

1091 RV Amsterdam

Holland