Tidsskrifter

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 06 - side 310-310

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Artes 1983 nr. 4 Tema: Elektronmusik (L.G. Bodin, Z. Zivkovic, S. Hansson m.fl.)

Archiv für Musikwissenschaft 1983 nr. 3 Carl Dahlhaus: Tonalitet og form i Wagners »Ring«. W. Osthoff: Wagners Buddha-pro j ekt »Der Sieger«.

samme, 1983 nr. 4 W. Grühn: Integrale Komposition (om pluralismen hos B.A. Zimmermann)

Acta Musicologica 1983 nr. 2 /. Fellin-ger: Status over Brahms-forsknin-gen. W. Kirsch: Bruckner-forsknin-gen siden 1945 (3. del). D. Fallows og G. J. Buelow: Musikforskningen i England og Amerika 1979-82.

Beiträge zu Musikwissenschaft 1982 nr. l H.W. Heister: W. Rihms opera »Jakob Lenz«. G. Knepler: Kommentar til Dahlhaus' »Die Musik des 19. Jahrhunderts«.

samme, 1982, nr. 2 P. Wicke: Udkast til en marxistisk musikteori.

samme, 1982 nr. 3 Tema: Wagner (bl.a. om Wagners forhold til Schopen-haer, Ludwig II og Bismarck).

Ballade 1983 nr. 2/3 Tema: Ny Dans og Musik, samt ISCM-rapport.

samme, 1983 nr. 4 Tema: Musik i Radio og TV.

samme, 1984 nr. l Stort John Cage-nummer (om komponistens besøg i Norge november 1983)

Bulletin 1983 nr. l Tema: Martin Luther og musikken

Contact 1983 nr. 27 (autumn) A. Thomas: Henryk Gorecki's musik (del 1) C. Fox: W. Zimmermanns lokale eksperimenter. D. Jeff enes: Tim Souster

Current Musicology 1980 nr. 30 C.M. Cross: Tre niveauer af »Idea« hos Scönberg.

Computermusic Journal 1983 nr. 4 Computermusik-konferencen i Venedig

Down Beat 1982 okt. B. Milkowski: Jimi Hendrix og j azzen

samme, 1983 juni B. Milkowski: Brian Eno

samme, 1983 juli og august: G. Täte: The electric Miles Davis

samme, 1983, dec. D. Garland: Phil Glass' Theater of Glass

Journal of Musicology 1983 nr. 1 R. Subotnik: Ideologiens rolle i vestlig musikforskning.

samme, 1983 nr. 2 J. P. Burkholder: Museum-pieces (hovedstrømningen i det 20. årh. koncertrepertoire).

Keynotes 1982 nr. 2 S. Smit m.fl. : Ny hollandsk orkestermusik til export?

samme, 1983 nr. l P. Schat: The Tone Clock (or The Zodiac of the 12 Tonalities) R. de Beer: Stockhausen i Holland. L. Dominick: Ton de Leeuw og hans musik.

samme, 1983 nr. 2 A. Haakman: Interview med L. Andriessen (om hans nye Stravinsky-bog). B. Schaeffer: Erindringer fra hollandsk musikliv.

Musica, 1982 nr. 3 Tema: Den musikalske dom (Dahlhaus, Kagel m.fl.)

samme, 1982 nr. 4 Tema: Barnet og dets musik.

samme, 1982 nr. 6 Interview med Xenakis

samme, 1983 nr. 2 Tema: Koncertrepertoiret

samme, 1983 nr. 3 C. Dahlhaus: Fiktiv 12-tonemusik (om T. Manns »Doktor Faustus«)

samme, 1983 nr. 4 M. Eberl: Europæisk musik i Japan.

samme, 1983 nr. 5 Tema: Spørgsmål til unge komponister (og svar fra von Bose, Rihn, Stranz, Trojahn m.fl.)

Musik und Bildung 1984 jan. F. Span-genmacher: Nono - 60 år.

Music & Letters 1983 nr. 1/2 /. Aplin: A. Huxley og musikken

Musical Quarterly 1983 nr. 2 N. Per-loff: Klee, Webern og moderne kom-positionsteorier.

samme, 1983 nr. 3 H. Whipple: M. Subotnicks »Ghost Scores«.

samme, 1983 nr. 4/. Dunsby: Musik og Semiotik (om Nattiez)

Music Review 1982 febr. D. Raessler: Busonis 113 skalaer.

samme, 1982 maj C. K. Baron: Varese o'g Debussy (solofløjtestykkerne).

Musik und Gesellschaft 1983 dec. Tema: Webern

samme, 1984 jan. G. Mayer og H. W. Heister: 17 teser om Musik og Politik (debatindlæg fra Montepulciano 1983)

samme, 1984 marts Tema: Musik og Sprog (R. Trexler, Dittrich m.fl.)

Musik Texte - nyt stort Kölner-tidsskrift om ny musik (red. af Gisela Gronemeyer og Reinhard Oehlschlagel), med interviews, analyser, essayes, anmeldelser og informationer. Musik Texte (5 numre årligt) kan bestilles ved at sende 40 D .Mark til Musik Texte, Postfach 30 04 80,D -5000, Köln.

Musik Texte 1983 nr. l Interviews med Dieter Schnebel, Peter Garland, Klaus Huber, Stockhausen. John Cage: MUOCE - writing through Finnegans Wake (førstetryk). M. Spahlinger: Om Adornos kompositioner (lieder). R. Leibowitz: We- • bern og Mahler (ikke tidligere trykt). R. Oehlschlagel: Webern idag. Rapporter fra Warshawa 83, DDR, Montepulciano, Finland (Cage).

samme, 1983 nr. 2 Interviews med N. A. Huber, J. Allende-Blin. Gisela Gronemeyer: Steve Reichs »Tehillim«. R. Fricius: Kagels værker. F. Hummel: Darmstadt før og nu. Rapporter fra New Music America 83, Metz. samme, 1984 nr. 3 Interviews med Josef

Musiktexte - nyt Kölner-tidsskrift om ny musik.

Anton Riedl Ulrich Dibelius: Tilbage til opera. F. Rzewski: 10 teser om improvisation. W. Bachauer: Phil Glass' »Koyaanisqatsi«-film. Rapport fra Århus-ISCM.

samme, 1984 nr. 4 Interviews med Peter Michael Hamel, Christian Wolff, Christian Schmidt. P.M. Hamel: Den 90-årige Dåne Rudhyar's musik og bøger. G. Gronemeyer: Morton Feldmann. R. Oehlschlagel: Phil Glass's opera »Echnaton«. D. Gojo-wo: Tidlig musikalsk futurisme i Rusland. Rapport fra DDR-Musikdage 84.

Neue Zeitschrift für Musik 1984 nr. l Interview med Ligeti. E. Rieger: Kvinder og Musik. Rapporter om opførelser af Henze og Kagel.

Nutida Musik 1983/84 nr. 2 Tema: Webern (B. Hambræus m.fl.)

samme, nr. 3 G. Mortensen!L Hansen: Slagtøj og ny musik. H. Sabbe: Henri Pousseuer og hans musik. P.A. Hell-quist: Henze's »La Miracle de la Rose«. H. Åstrand: Messiaens nye Fr.Assisi-opera.

samme, nr. 4 Tema: Aniara (Wallner, Lindegren, Tobeck m.fl.) samt værknoter til Sandström, Mellnæs. Interview med Thomas Jennefelt.

Tempo 1983 nr. 144 P. Rapport: Expansion of Tonal Resources. Schiffer: Xenakis

samme, nr. 145 M. Gillies: Bartok -tonality and modality.

samme, nr. 146 L. Spinner: The Abolition of thamaticism (Webern). D. Mitchell: Pagoda Land (om Britten og Mc Phee's Bali-inspirationer).

samme, nr. 1477. Warnaby: P.M. Da-vies' »Westerlings« - a choral symphony.

Årgang 58/1983-1984, nr. 06