F.U.T. i skrivetøjet

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 01 - side 55-55

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fyns Unge Tonekunstnerselskab tager i den kommende sæson (1984-85) et nyt initiativ. Unge -og også gerne ældre, men uprøvede komponister inviteres til at komme ud af busken. Der sidder sikkert flere musikalske mennesker rundt omkring med hel- og halvfærdige kompositioner i skrivebordsskuffen, større eller mindre sager, som af en eller anden grund aldrig er blevet spillet. Nu er chancen der for at prøve, hvor langt vingerne kan bære. Konservatoriets studiegruppe for ny musik med Aksel Wellejus i spidsen stiller sig til rådighed for en workshop i to runder: Først et par lukkede arbejdsprøver, hvor indsendt musik spilles igennem og kommenteres, senere - efter et par måneder til eftertanke og eventuelle korrektioner - en koncert med de mest vellykkede projekter. Der stilles kun få betingelser: Musikken må ikke have været spillet offentligt tidligere, og den skal kunne spilles af studiegruppens normale besætning (dvs. at orkester- og korværker ikke vil kunne opføres - i hvert fald ikke i første omgang).

Derimod er der ingen begrænsninger, hvad angår genrer, stil, varighed osv. Alt, hvad der kan spilles -eller vil kunne spilles efter større eller mindre ændringer, vil blive spillet.

Fristen for indsendelse af partiturer, skitser, projektbeskrivelser o.lign, er sat til 31.12.84. Første runde vil finde sted i løbet af januar/februar 1985, og præsenta-tionskoncerten er berammet til søndag den 12. maj 1985 Bidrag med tydelig angivelse af navn, adresse, telefonnummer og klare oplysninger om projektets/ partiturets realisation (besætning, evt.elektroniske eller andre faciliteter) indsendes til:

F.U.T.

Postboxlllo 5100 Odense C inden udgangen af december 1984.

Dansk Tonekunstner Forening

Onsdag den 24. oktober kl. 15,00 på Fyns Musikkonservatorium, Odense. Emner:

1) Opgavefordelingen mellem amt og kommune vedrørende musikforanstaltninger.

2) Musikugen på landsbasis. Panel:

1) Repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, formanden for Ringkøbing amts musikudvalg J. Kragsig Thomsen.

2) Forbundsformand for Dansk Musiker Forbund Kurt Pedersen.

Onsdag d. 21. november kl. 16,00. Emne: Musik og bevægelse. Panel: Gerda v. Bülow, Minna Røn-nefeldt og Ellen Bådsager.

Onsdag d. 16. februar kl. 16,00. Emne: Musik og musikpædagogik, opgavefordeling mellem ministerierne.

Panel: Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen, undervisningsminister Bertel Haarder og professor Finn Egeland.

Dato følger. Emne: Musikexport. Panel: Direktør Peter Augustinus, direktør Knud Ketting, MIC og professor Hans Gammeltoft-Hansen.

Alle møder afholdes på Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocks-gade l, København undtagen mødet d. 24. oktober.

15.00 KAMMERKONCERT

Charlottenborgs Mikael Edlund (S): BRAINS AND DANCIN'

Festsal "" Erik Højsgaard(D): C'EST LA MER

Terje Rypdal (N): STRYGEKVARTET NR. 2(uropførelse)

Poul Rovsing Olsen (D): A DREAM IN VIOLET

20.00 ORKESTERKONCERT

Odd Fellow Sjællands Symfoniorkester, dirigent Tamás Veto

Palæet Oddvar S. Kvam (N): VIBRASJONER (uropførelse)

Pehr Henrik Nordgren (F): VIOLINKONCERT NR. 3

Ingvar Lidholm (S): KONTAKION

Jean Sibelius (F): SYMFONI NR. 7

Billetsalg: Dansk Komponistforening, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. 01-13 54 05 - eller ved indgangen l time før koncerterne. Partoutkort til alle koncerter: 300 kr.

Promotion og copyright

I den første uge af september holdt den internationale MIC-sammenslutning kongres i Como i Norditalien. Her mødtes lederne af musikinformationscentrene i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland, Belgien, Frankrig, Portugal, Schweiz, Østrig, Cszekoslo-vakiet, Ungarn, Israel, Irland, USA og Canada. Desuden var også observatører fra Australien og New Zealand til stede. Ugens gennemgående emne var promotion ud fra forskellige synsvinkler. Det danske indlæg handlede om mulighederne via radio-mediet, og det blev aftalt, at det danske musikinformationscenter til næste års kongres i Berlin (DDR) påtager sig at kulegrave situationen omkring lovligheden af kopier af radiobånd i de nævnte lande. Det er for de fleste af centrene et påtrængende problem, at man ikke uden videre kan lave promotion-kopier af radiooptagelser, og næste års rapport skal ses som første skridt på vejen til et samlet fremstød fra den internationale MIC-organisation.

Knud Ketting

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3,1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund.

Postgiro: 5 00 34 74. DMTs redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Formand: Jesper Beckmann, tlf. (01) 14 24 89. Postgiro: l 57 6275.