Ny Nordisk Kammermusik (28/10)

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 01 - side 47-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Rolf Wallin er født i Oslo 1957. Topologie d'une cite fantome har lånt sin idé og form fra Alain Robbe-Grillets roman af samme navn (1976). Romanen er yderst stramt, symmetrisk og næsten musikalsk formet, centreret om et begrænset antal motiver, som præsenteres i 1. kapitel (el espace) og siden gentages i ny og friske konstellationer i de følgende. Musikken afspejler nøje romanens struktur bestående af introduktion, 5 espaces og coda. Erik Bergman er finne (f. 1911). Han har gennemløbet den ikke ualmindelige udvikling fra ekspressionisme (til o. 1950) over dodekafoni/serialisme (til o. 1965) til en mere spontant realiseret modernisme med komplekse klangkonstruktioner - ofte på aleatorisk basis. Dertil kommer en til tider mærkbar inspiration fra eksotisk musik, især asiatisk. Bergman har været meget produktiv og dyrket alle traditionelle genrer (bortset fra opera og ballet) med speciel vægt på vokalmusik (med og uden instrumental ledsagelse) og orkestermusik.

Andy Pape er født i Los Angeles i 1955, men bosat i Danmark siden 1971. Ib Nørholm er hans lærer. Hyrdesang er tilegnet oboisten Karsten Rose. Foruden solisten medvirker en tekniker (i dette tilfælde komponisten), som styrer båndforsinkelser samt diverse lyd-bearbejdningsaggregater. Axel Borup-Jørgensen (f. 1924) kalder sig autodidakt som komponist. De mest afgørende begivenheder i hans udvikling har vel været mødet med Weberns punktualisme og med Darmstadt-modernismen ved feriekurserne i 1959 og 1962. Hans musik er enormt koncentreret og kan virke mellemeuropæisk, selv om Borup-Jørgensen aldrig slavisk adopterede selve den serielle teknik, men snarere - ifølge eget udsagn - lod sig inspirere af især György Ligeti. 1965 vandt Borup-Jørgensen Danmarks Radios orkesterkonkurrence med Nordisk Sommerpastorale Op 51, og orkesterværket Marin Op 60 (1970) blev senere udvalgt ved Rostrum of Composers i Paris. - Klaver-kvintetten Op 85 er skrevet i 1978 til Bornholms Musikfestival.

Årgang 59/1984-1985, nr. 01