Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 02 - side 59-59

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Indholdsfortegnelse DMT nr. 21984/85.

60 Ilja Bergh i en sprudlende samtale med Anker Fjeld Simonsen. 69 Var det Langhalm, han hed? Svend Ravnkilde om Lang-gaards 1. symfoni. 74 Samtale i København med komponisten Charlie Morrow. 82 Charlie Morrow: At synge.

Oversat af Poul Borum. 99 Tre indlæg om elektronmusik af Gunner Møller Pedersen, Jan Ling og Jan W. Morthenson. 100 Rapport fra Elektronmusikfestivalen i Stockholm. 102 Rapport fra Rostropovit j-kurset

på Egeskov Slot. 104 Rapport fra UNM-festivalen i

Malmö. 107 Bøger.

110 Plader.

111 Koncerter.

112 Dut-programmet.

113 Rapport fra DUT-generalfor-samlingen.

114 Rapport fra DEMS-generalfor-samlingen.

115 Foreningerne.

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K, (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger), Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press, Gylling. 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(inkl. moms): kr. 125,00. Å rsa bonnemen t (supskription til Sverige. Norge. Finland. Island): Dkr. 125.00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark. Sweden, Norway. Finland. Island): Dkr. 125.00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 83/84: Alm. kr. 140,00. Stud./pension kr. 90,00. Familie kr. 180,00 (max. 2 medlemmer el. 90 kr. pr. næse).

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3. 1151 København K. tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk. Postgiro: 2 00 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 2 1984/85

59. årgang dmt

Løssalg: kr. 30,-