DEMS - generalforsamling

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 02 - side 114-114

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Referat af ordinær generalforsamling 1984 i DANSK ELEKTRONMUSIK SELSKAB mandag d. 107 9 kl. 19.30 i Valkendorfsgade 3, 1151 K.

1) Bestyrelsens beretning. DEMS koncertaktiviteter, der er gennemført med støtte fra Statens Musikråd, omfattende for sæsonen 1983/ 1984 følgende fem punkter: 12/10 1983: Svensk elektronmusik i Glyptotekets vinterhave: Ingvar Karkoff »Hundarna«, Anders Hillborg »Rite of Passage«. Rolf Enström »Dagbrott«, Lars-Gunnar Bodin »Memoirs d'un temps avant la destruction« & Par Lindgren »Det andra rummet«.

14/12 1983: Hollandsk elektronmusik i Grøndals Bio: Frits Weiland »Abiquiu«, Werner Kaegi »Consolations«, Paul Berg »I never knew you cared«, Jaap M. Vink »Stroma«, Gottfried Michael Koenig »Output« & Roland Kayn »Infra II (Na-stie)«.

19/2 1983: Janne Savery på Det kgl. danske Musikkonservatorium: Mario Davidovsky »Synchronisms No. 6«, Hans Gefors »Gal-jonsfiguren«, Charles Dodge »Any resemblance is purely coincidental« & Karlheinz Stockhausen »Luzifers Traum oder Klavierstück XIII«.

Tak til Mogens Andersen, for at DEMS fik l. opførelse i Danmark af »Luzifers Traum«. 16/41984: »Harpans Kraft« i Radiohusets Koncertsal arr. af Sveriges Radio, Danmarks Radio og DEMS:

Werner Heider »Katalog«, Åse Hedström »Through«, Anders Eliason »Disegno«, Tommy Zwedberg »Röstband«, Par Lindgren »Den förstenade« & Rolf Enström »Slutförbannelser«. 16/6 1984: Ingram Marshall & Jim Bengtson på Nakskov Bibliotek arr. af SEMUV i samarbejde med DEMS:

Ingram Marshall/Jim Bengtson »Alcatraz« og »Fog Tropes« & Gunner Møller Pedersen /Rick Cluchy »Prelude to the Cage«. Desuden formidlede DEMS dansk deltagelse i Dansk-svensk elektron-musikfestival og konference i Land-skrona 17-19 august 1984 med økonomisk støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd og Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde. Indeværende sæson 1984/85 er allerede i fuld gang: 29/5 1984: Informell møde med John Cage i Glyptotekets Vinterhave.

13/9 1984: Janne Savery på Nordjysk Kunstmuseum. Samme program som d. 19/2-84 bortset fra at Gunner Møller Pedersens »Phoenix« erstatter Gefors stykke.

7/10 1984: Wayne Siegel Solo koncert i Delta Bio:

»Street Music«, »Autumn Resonance« & »Supreme Sacrifice«. 2/12 1984: Svenske 'büdspel': Anders Blomquist »Jaguar revisited«, Rolf Enström »Fractals« & »Myr«, Åke Parmerud »Epilog« m. f.

3/3 1985: Einer Nielsens Slagtøjs-gruppe:

Ricardo Mandolini »Andromeda«, Richard Attree »Dun-Dun«. Ingvar Karkoff »Rytmer«, Alejandro Vinao »Hendrix Haze«, Wolfgang Rihm »Tutugori VI« & Karlheinz Stockhausen »Mikrop-honie I«.

Yderligere er der i anledning af Europæisk Musikår 1985 ansøgt om støtte til en opførelse af Jean-Claude Eloy's imaginære opera »Yo-In« med Michael Rantha percussion og bånd.

Det organisatoriske arbejde på internationalt plan tog i den forløbne sæson et betydeligt skridt fremad. I erkendelse af ISCM's manglende vilje til at støtte udviklingen af og kendskabet til de kunstneriske muligheder i de elektro-akustiske medier blev der taget initiativ til oprettelsen af en parallel organisation International Confederation for Electro-acoustic Music (ICEM). I oktober 1983 anerkendtes ICEM af IMC/

Unesco på lige fod med ISCM. DEMS blev i januar 1984 optaget som repræsentant for Danmark, og ved generalforsamlingen i juni 1984 blev yderligere 6 lande optaget, således at ICEM idag omfatter 13 lande med lokale organisationer. Statens Musikråd traf i juni 1984 beslutning om oprettelse af et statsligt elektronmusikstudie i Musikhuset i Århus. Forud for beslutningen sendte Statens Musikråd to forslag fra henholdsvis Det kgl. danske Musikkonservatorium og Musikhuset i Århus til høring i december 1983. Beklageligvis lykkedes det ikke at få en åben diskussion om fordele og ulemper ved de to forslag, og ej heller lykkedes det at nå frem til en fælles indstilling. DEMS håber dog at alle implicerede parter vil slutte op om at få det nye studie til at fungere som en aktiv institution i dansk musikliv.

2) Det reviderede regnskab godkendtes.

3) Medlemskontingentet blev sat til kr. 150.

4) Foreningens fremtid. Vedrørende koncertaktiviteten blev det besluttet at opgive de rene båndkoncerter for en tid på grund af den ringe interesse. Derimod vil vi satse på at præsentere et bredt udsnit af hybrid-former ved at inddrage musikere fra såvel den klassiske som den rytmiske tradition, dansere og billedkunstnere m.m. I sæsonen 84/85 gælder det klassisk skolede musikere og fotografer, og i 85/86 vil tillige rytmiske musikere og dansere blive inddraget.

Desuden udviklede sig en længere indledende diskussion om DEMS prioritering af det kommende statslige elektronmusikstudies opgaver og dets leders funktioner.

5) Valg af formand og bestyrelse. Jesper Beckman genvalgtes som formand.

Ole Ørsted og Gunner Møller Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Hyldgård genvalgtes som suppleant.

6) Axel Borup Jørgensen blev genvalgt som revisor.

7) Der var intet under evt.

Mødet sluttede ca. kl. 0.30.