Foreningerne

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 03 - side 175-175

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfs-gade 3,1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Formand Waldemar Wolsing. Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Bad-stuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund. Postgiro: 5 00 34 74. DMT's redaktion træffes tirsdag 12-15.00

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand John Frandsen, Odinsvej 7. 8230 Århus.

FUT—Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Formand Peter Sigmund, Postbox 1116, 5100 Odense C.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Formand: Jesper Beckmann, tlf. (01) 14 24 89. Postgiro: l 57 62 75.