Indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 03 - side 119-119

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Indholdsfortegnelse DMT nr. 3 1984/85.

120 »Serialisten« Pierre Boulez - 1. del, af Ivar Frounberg

138 Om Boulez'»Répons«, af S vend Ravnkilde og Ivar Frounberg

145 Danske Uropførelser 1983, af Bendt Viinholt Nielsen

152 Rapport fra ISCM 1984 i Canada, af Karl Aage Rasmussen

154 Rapport fra Nordiske Musikdage 1984 i København, af Carl-Gunnar Åhlen

158 Symfonisk gestaltning/meta musik, af Jan W. Morthenson

162 Symfonisk gestaltning/metamu-sik II, af Per Nørgård

165 Den bortløbne slavemusik, af Claus Overlund

166 Koncerter med ny musik

168 Koncertnoter: »El Cimarron«, af H. W. Henze og Claus Kofoed

171 Geoffrey Madge i København, af Jørgen I. Jensen

174 Tidsskrifter

175 Ilja Bergh-værkliste Foreningerne

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende). Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Jörgen Schlager). Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press, Gylling. 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(inkl. moms): kr. 125,(»0. Årsabonnement (supskription til Sverige. Norge, Finland. Island): Dkr. 125.(K) (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark. Sweden, Norway. Finland. Island): Dkr. 125.00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr pr. nr DUT-med Jemskab 83/84: Alm. kr. 140,00. Stud./pension kr. 90,00. Familie kr. 1X0.00 (max. 2 medlemmer cl. 90 kr. pr. næse).

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk. Postgiro: 2 00 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunsinerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 31984/85

59. årgang dmt

Løssalg: kr. 30,-