Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 04 - side 247-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Dansk Tonekunstnerforenings møde på Det kgl. danske Musikkonservatorium onsdag d. 20. februar om emnet »Musik og musikpædagogik. - Opgavefordelingen mellem ministerierne« havde som hovedpersoner undervisningsminister Bertel Haarder, kontorchef Hans Vilstrup, som repræsenterede kulturministeren, der var blevet forhindret, og professor Finn Egeland Hansen fra Danmarks Lærerhøjskole. Den sidstnævnte indledte med en meget grundig oversigt over alle musikundervisningsområder, der efter oprettelsen af kulturministeriet i 1964 var blevet delt mellem de to ministerier. Fordelingen indebar fordele, hvad dynamikken angik, men også vanskeligheder, hvor adskillelsen medførte behov for et samordningsarbejde, der bedst kunne løses ved et udvalg med repræsentanter fra de to ministerier og fra selve undervisningsområdet. I sit svar til Finn Ege-land Hansen gjorde Bertel Haarder rede for alle de tanker, han på det sidste havde gjort sig. Først og fremmest om faget musikkens vilkår i folkeskolen og tildels i gymnasiet og i de uddannelser, som dannede grundlaget for denne undervisning. Kontorchef Vilstrups bidrag til de indledende indlæg kunne først og fremmest bekræfte, at der ikke eksisterede ressortmodsætninger mellem de to ministeriers embedsmænd. Efter disse indlæg var der en livlig udveksling af synspunkter mellem de mange fremmødte i salen og undervisningsministeren, som utvivlsomt skabte glad forventning hos mange ved sine positive svar på stedet og løfter om at overveje, hvad der var blevet fremført, navnlig m.h.t. en snarlig genoprettelse af et fælles musikundervisningsudvalg.

CORONA DANSETEATER opfører »GENNEMREJSEN« i Saltlageret 19.-26. april 1985. Forestillingen er sammensat af 4 danse:

Rejsen i den dybe sky Koreografi: Marie Lalander og Jytte Kjøbek til musik af komponi-[tekst mangler].... (1983) sten Erik Skjoldan for 6 dansere og båndet musik.

Pergament (arb.titel) Koreografi: Jytte Kjøbek til musik af komponisten Andy Pape for 2

(Uropførelse) dansere, slagtøj og guitar. Vi skaber en ny dans.

»Om få minutter...« Koreografi: Marie Lalander til musik af komponisten Birgitte Alsted. (Uropførelse) sted for 6 dansere, l sanger, slagtøj og guitar. Vi skaber denne nye dans.

I Ching »Leg, passion og kamp mellem tre leoparder. 2 personer i sort følger

(1984) dem som skygger.« Koreografi: Marie Lalander til musik af Per Nørgård for 5 dansere og et stort opbud af slagtøj.

Dansere: Marie Lalander, Jytte Kjøbek, Vivian Persson, Jørgen Carlslund,

Henrik Boye Christensen, Steen Klysner, Poul Laursen. Sanger: Karl Antz

Musikere: Gert S. Sørensen, slagtøj. Jesper Lützhöft, el-guitar.

Formand: Waldemar Wolsing, Islands Brygge 13, 2300 København S.

Sekretær: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, Tlf. 01-126126.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfs-gade 3,1151 København K, Uf. (01)13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund. Postgiro: 5 00 34 74. DMTs redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Formand: Jesper Beckmann, tlf. (01) 14 24 89. Postgiro: 1576275.

DMT beklager forsinkelsen af dette nummer, som dels skyldes strejken og derefter tildels skyldes påsken.

Red.

Årgang 59/1984-1985, nr. 04