Indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 04 - side 179-179

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Indholdsfortegnelse DMT 1984/85 nr. 4:

180 Wayne Siegel portrætteres af Svend Aaquist Johansen

190 Axel Borup-Jørgensen ønskes tillykke af Helmer Nørgaard

192 lannis Xenakis interviewet af Jesper Beckmann

197 Krønike - »hvis det da var 1984« - af Jørgen J. Jensen

209 Dokumentation af ny dansk musik, SUDM-bånd anmeldes af Karsten Fundal

213 Om FUT-musiknytåret:

Amerikansk musik fra 20'er avantgarde til 70'er traditionalisme af Bertel Krarup

220 Musikken i Sovjetunionen efter 2. verdenskrig af Per Erland Rasmussen

225 Musiknytåret - en status af Bertel Krarup

229 Koncerter

230 Boulez-udsendelser og -opførelser 1985

231 Pierre Boulez, del 2 af Ivar Frounberg

247 Foreningerne

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende). Ivan Hansen Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3. 1151 Khh. K. Tlf (01) 150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15 30 Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8. 1112 Khh. K. (01) 13 14 66 (Jørgen Schlager). Telex 15010 SM1 Sats: Syfoma Sats. Svendborg. Tryk: Narayana Press. Gylling. 831K) Odder. ISSN 0106-5629

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(mkl. moms) kr 125.(K). Årsabonnemenl (süpsknption til Sverige. Norge. Finland. Island): Dkr. 125.(H) (mel porto). Annual subscription (outside Denmark. Sweden. Norway, hnland. Island)- Dkr 125.00 (inkl. postage). Løvsalg: 30 kr pr nr DUT-med Jemskab83/&4: Alm. kr 140.00. Stud./pension kr 90.00. Familie kr 1X0.00 (max 2 medlemmer el. 90 kr. pr. næse)

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3. 1151 København K. tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretxr: Kathie Kirk Postgiro: 2 (K) 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskah i sam-arhejde med Dansk Komponi Mlorenmg og Dansk Tonekunstnerlorening. Hitertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 4 1984/85

59. årgang dmt

Løssalg: kr. 30,-

Årgang 59/1984-1985, nr. 04