Foreningerne

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 05 - side 371-371

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

WORKSHOP PÅ LERCHENBORG

2.-4. august 1985

Fredag, 2. äug. kl. 20. SEMINAR

»Opførelsesteknik af ny musik« Arditti String Quartet, England Arbejde med værker, komponeret til denne lejlighed af unge danske komponister.

Lørdag, 3. aug. kl. 11. WORKSHOP

»Dansk musik« Ib Nørholm, komponist Nørholm: strygekvartet, 1985 (bestilt af Lerchenborg Musikuge)

kl. 13.30 SEMINAR

Ib Nørholm kommenterer egne værker (med demonstration)

kl. 15.30 KONCERT Sve-Dania Blæskvintet: Barber/Nielsen/Danzi

kl. 19.30 KONCERT

Arditti String Quartet, England: Beethoven/Bartok/Carl Nielsen

Søndag, 4. aug. kl. 11 WORKSHOP

»Dansk musik«

Karl Aage Rasmussen, komponist Arditti String Quartet, England Rasmussen: strygekvartet, 1985 (bestilt af Lerchenborg Musikdage)

kl. 13.30 SEMINAR

Karl Aage Rasmussen kommenterer

egne værker

(med demonstration)

kl. 15.30 KONCERT

Kari Hamnøy og Kaj a Bundgård: Nordiske sange

kl. 19.30 KONCERT

Arditti String Quartet, England: Nørholm (uropf.)/Rasmussen (uropf. ) AVood/Sørensen

Deltagelse:

Åben for alle d.kr. 110,-Musikstuderende d.kr. 55,-D.U.T. medlemmer gratis

Tilmelding/Information: (om overnatning)

Louise Lerche-Lerchenborg

Tuborgvej 99

2900 Hellerup. Tlf. 01 - 62 97 47

P.S. Alle måltider kan indtages i Lerchenborg Cafeteria. Busforbindelse fra Kalundborg station til Lerchenborg. Oplysning om køreplan på tlf. 03 - 5115 17.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfs-gade3, 1151 København K, tlf. (01) 13 5405, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 1261 26, postgiro 2 23 5099. DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund. Postgiro: 5 00 34 74. DMTs redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Formand: Jesper Beckmann, tlf. (01) 14 24 89. Postgiro: l 576275.

Formand: Waldemar Wolsing, Islands Brygge 13, 2300 København S.

Sekretær: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, Tlf. 01-126126.

REFERAT:

Dansk Tonekunstner Forenings møde tirsdag d. 19. marts om »Dansk Musikexport« havde som indledere Hans Gammeltoft-Hansen (Statens Musikråd), Knud Ketting (Musik Informations Centret) og Helvinn Høst Jensen (Det kulturpolitiske udvalg). Den sidste var med kort varsel trådt i stedet for den sygemeldte Peter Augustinus, der er udvalgets formand.

For dem der havde kendskab til hvilke vanskeligheder det voldte at skaffe støtte til f.eks. Radiosymfoniorkestrets turné til U.S.A. i 1952, var det opmuntrende at mærke, hvor selvfølgeligt det nu er, at der anvendes først og fremmest offentlige - men også private midler fra virksomheder og fonde til at understøtte forskelligartede initiativer til at gøre dansk musik og udøvende danske kunstnere indenfor alle musikgenrer kendt i udlandet.

Diskussionen der fulgte på indledernes oplæg kom derfor mere til at dreje sig om retningslinierne for det valg mellem de mange muligheder, som de begrænsede økonomiske midler gør det nødvendigt. I denne sammenhæng mundede mødet ud i en understregning af behovet for koordination og samarbejde mellem de forskellige offentlige instanser, der mere eller mindre »styrer« området.

Johan Bentzon

Årgang 59/1984-1985, nr. 05