Forskersymposium - i Odense 14.-22. august 1985

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 05 - side 261-261

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Konservatorierne - Den ny musikhistorie - Den ny musik

Symposiet henvender sig sig til et bredt udsnit af de nordiske musikinstitutioners lærere, forskere, musikere og studerende, foruden til medarbejdere ved radiofonier, dagblade m.v. Dets primære formål er: (1) at præsentere aktuelle resultater af den nutidige musikforskning og at sætte disse til debat, (2) at pege på muligheder for nyudvikling inden for rammerne af eksisterende fagområder inden for den højere uddannelse af musikere i Norden, (3) at skabe grundlag for en almen bevidstgørelse omkring de seneste års nordiske kompositionsmusik (fra 70'erne og 80'erne).

Symposiet vil koncentrere sig om 3 hovedemner:

l. Musikhistorie i dagens Norden

De ny nordiske, sociologisk funderede musikhistoriebøger Gyldendals Musikhistorie og Jan Lings Europas Musikhi-storia betegner begge et brud med tidligere tiders overvejende stilhistorisk orienterede lærebøger. Centralt placerede personer vil i kritiske oplæg og i dialog med forfatterne indlede debatten, som bl.a. også vil behandle faget musikhistorie i den videregående musikeruddannelse.

Medv.: Gyldendal-forfatterne Jan Ling, Roland Sandberg, Peder Kaj Pedersen m.fl.

2. Det 20. årh.'s musik (a-d)

a) Hvor langt er det muligt at komme ad analysens vej? - Analyse af centrale kompositioner fra vort århundrede — i dialogform, dvs. analyse — kritiske bemærkninger (jvf. Diether de la Motte: Musikalische Analyse, 1968).

b) Per Nørgårds musikteoretiske univers.

c) Musikforskeren i rollen som vejleder/konsulent i forbindelse med ind-studeringsarbejdet. En normal foreteelse i fremtiden? - Indstudering af et nordisk værk med et nordisk kammerensemble.

d) Den nyere musik som stilmæssigt grundlag for faget satslære, som hidtil overvejende har været baseret på ældre stilarter. — Gruppearbejde om nordiske erfaringer med efterfølgende plenum.

Medv.: Diether de la Motte, Jan Ma-egaard m.fl.

3. Den nyeste nordiske musik (fra 70'erne og 80'erne)

Væsentlige strømninger i den nutidige nordiske kompositionsmusik. Præsentation og vurdering med særligt henblik på musikkens forhold til den øvrige verdens musik og til traditionen, endvidere på forholdet mellem komponist, musiker og publikum. Medv. Jens Brincker, Olav Anton Thommessenm.fi. Arrangører:

Det Fynske Musikkonservatorium.

Henvendelse om tilmelding (snarest muligt):

Bertel Krarup, docent, Linde Allé 13, 5230 Odense M. Tlf. (09)131771.

Per Erland Rasmussen, docent, Mellemager 42, 5750 Ringe. Tlf. (09) 62 30 23.

Årgang 59/1984-1985, nr. 05