Indhold

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 05 - side 251-251

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

DMT 1984/85 nr. 5/6 (Dobbeltnummer)

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger). Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms): kr. 125,00. Ârsabonnement (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 125,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 125,00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 84/85: Alm. kr. 140,00. Stud./pension kr. 90,00. Familie kr. 180,00 (max. 2 medlemmer el. 90 kr. pr. næse).

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kathie Kirk. Postgiro: 2 00 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 5/6 1984/85 59. årgang dmt

Løssalg: kr. 60,-

NIELS ROSING SCHOW - portrætsamtale med komponisten og D UT-formanden (ved Steen Fade) .............SIDE 252

KARL AAGE RASMUSSEN - et portræt i tre dele: Jørgen L Jensen skriver om »A Symfony in Time«, Jesper Beckman taler med Rasmussen om hans værkrække »Encores« og albumblad er »Triple Tango«, komponistens bidrag til Yvar Mikashofs såkaldte 'Tangoprojekt' ...............................SIDE 262

NUMUS 1985 - Jesper Beckman rapporterer om årets festival i Århus .................................SIDE 281

KRONOS-KVARTETTEN - interview med den initiativrige californiske avantgarde-strygekvartet, b La. om Cage, Feldman, Zappa, Riley og Holmgreen.......................SIDE 285

HARMONIC CHOIR - introduktion til David Hykes og den exceptionelle vokalgruppe og dens overtone-sang ........SIDE 292

HAVENES TONER - essay af Per Nørgård om havbrusets toner .....................................SIDE 294

FORMER OG TID - den italienske æstetiker Mario Perniola om post-modernismen........................SIDE 297

KVINDER I PARIS - Inge Bruland rapporterer om forårets kvindemusikfestival i Frankrig ....................SIDE 301

MUSIKINDUSTRI - Ole Reitov orienterer om Roger Wallis og Krister Malms nye bog »Music in Small Contries«, et forskningsprojekt om musikindustrien i den tredie verden...........SIDE 306

CLASSIC ROCK - London Symfony Orchestra med rockgruppe, kor og lys introducerede en ny genre i Danmark i maj. Claus Levin-sen skriver om den nye kommercielle fusion ........SIDE 313

IB NØRHOLM - Mogens Andersen har kigget nærmere på Nør-holms symfoni »Isola Bella« .................SIDE 314

KOMPOSITIONSMUSIK - Sven Erik Werners notat om komposi-tionsmusikken og dens forhold................SIDE 335

ILJA BERGH - »mere om menneskemusik« kalder Anker Fjeld sin efteramning til forrige nummers portræt af komponisten . SIDE 340

BACH - Carsten Hatting anmelder en ny bog om jubilaren .....................................SIDE344

PETER EÖTVÖS - interview med en af avantgardens centrale dirigenter, med førstehånds kendskab til bl. a. Stockhausen, Boulez og Reich (ved Jesper Beckman) .................SIDE 346

BOULEZ III - tre indslag om Sonningpris-modtageren: Mogens Andersen, Ivar Frounberg, Hans Georg Lenz og Jesper Tang har bidraget til en ny bo g på dansk om Boulez; Ivar Frounberg af slutter sin tekniske gennemgang af komponistens værker; Carl Bergstrøm Nielsen skriver om resultatet af samarbejdet mellem Frank Zappa og Pierre Boulez...........................SIDE351

MAHLER/de la GRANGE - Knud Mariner anmelder franskmanden Henri de la Grange's biografi, der med udgivelsen afbind 3 er nået til vejs ende .........................SIDE365

INFORMATIONER- om ny e plader, bøger, tidsskrifter og koncerter indenfor ny musik-området (ved Ivan Hansen) .... SIDE 364

OG 368

FORENINGER.........................SIDE371

Årgang 59/1984-1985, nr. 05